Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

Nowy statut liceum, technikum, szkoły policealnej.

11 maja 2019, Autor: CKD Edukacja

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli powołanych do zespołów opracowujących projekty nowych statutów.

Cel ogólny

Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wdrożenia nowego statutu szkoły ponadpodstawowej.

Cele szczegółowe

 1. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę na temat różnic pomiędzy dotychczasowym statutem a nową materią statutu na podstawie Prawa oświatowego.
 2. Wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności pisania statutu z zastosowaniem nowych technik legislacyjnych.
 3. Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wprowadzenia w życie nowych statutów wydanych na podstawie Prawa oświatowego.

Plan szkolenia

I sesja – Podstawy prawne statutu szkoły i zespołów szkół.

 1. Statut podstawą budowania ładu organizacyjnego szkoły.
 2. Dlaczego każda szkoła musi mieć odrębny statut?
 3. Co powinien zawierać statut zespołu i kto ma prawo go zmienić?
 4. Dobre praktyki legislacyjne – najczęściej popełniane błędy.
 5. Tryb i termin przyjęcia nowego statutu szkoły.

 II sesja – Praktyczne zastosowanie.

 1. Schemat budowy statutu szkoły ponadpodstawowej na podstawie delegacji prawnej art. 98 Prawa oświatowego – podział na rozdziały.
 2. Omówienie kolejnych rozdziałów statutu pod katem poprawności merytorycznej:
 3. Zapisy dotyczące organizacji kształcenia w zawodzie w statucie szkoły.
 4. Przykłady dobrych praktyk legislacyjnych.

Metoda i forma pracy:
Seminarium z elementami wykładu.

Ćwiczenia na podstawie przykładów dobrych i złych praktyk.

Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

 • Termin: 3 czerwca 2019r (poniedziałek)
 • Koszt: 310 zł/os*
 • Czas: 00-14.30
 • Lokalizacja: Dworek Saski, ul. B. Limanowskiego 150, Radom

* Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w formie drukowanej i elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
* koszt szkolenia dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej przez tę samą placówkę to 280 zł.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres: konferencja@edukacja.radom.pl. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości. Na Państwa telefony czekamy pod jednym z numerów telefonów (48) 363 01 02, 600 409 950.

Zespół CKD „EDUKACJA”