Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Szkolenie Microsoft: 98-349 Windows Operating System Fundamental

Szkolenie Microsoft: 98-349 Windows Operating System Fundamental

Tylko u nas mogą Państwo zdobyć wiedzę i poszerzyć swoje umiejętności z zakresu m.in. konfigurowania, obsługi i administrowania sieci komputerowej.

Gwarantujemy:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę profesjonalistów posiadających odpowiednie uprawnienia.
 • Zajęcia w salach wyposażonych w potrzebny sprzęt.
 • Małe grupy dające możliwość maksymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na szkolenie.
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych.
 • Atrakcyjne zniżki dla uczestników więcej niż 1szkolenia.
 • Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego MTA, ważnego na całym świecie.

Cel szkolenia

Zdobycie umiejętności w zakresie konfiguracji systemu operacyjnego, instalacji i aktualizacji systemów klienckich, zarządzania aplikacjami, zarządzania plikami i folderami, zarządzania urządzeniami oraz bieżącego utrzymania systemu.

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:

1. Instalacja i aktualizacja do Windows 7/8

 • edycje Windows 7 /8
 • ścieżki aktualizacji do Windows 7 /8
 • kompatybilność aplikacji
 • aktywacja Windows 7 / 8
 • rodzaje instalacji

2. Konfigurowanie systemu operacyjnego

 • konta użytkowników i kontrola kont użytkowników
 • opcje panelu sterowania
 • konfiguracja ustawień pulpitu
 • wirtualizacja klientów
 • wirtualizacja aplikacji

3. Aplikacje wbudowane w system, narzędzia, mobilność, dostęp zdalny i pomoc zdalna

 • Internet Explorer
 • narzędzie Snipping Tool
 • Sync Center
 • Windows Mobility Center
 • usługi Remote Desktop Services
 • pomoc zdalna

4. Zarządzanie aplikacjami, usługami, folderami i bibliotekami

 • instalacja i zarządzanie aplikacjami
 • usługi systemowe
 • wykorzystanie MSCONFIG
 • systemy plików
 • biblioteki
 • szyfrowanie i kompresja plików

5. Zarządzanie urządzeniami

 • magazyny danych
 • drukarki
 • urządzenia systemowe

6. Udostępnianie plików i drukarek

 • wprowadzenie do udostępniania plików i drukarek
 • tworzenie HomeGroup
 • tworzenie zasobów udostępnianych publicznie, prostych i zaawansowanych
 • mapowanie urządzeń
 • uprawnienia
 • udostępnianie drukarek
 • rozwiązywanie problemów z drukarkami

7. Utrzymanie, aktualizacja i ochrona Windows 7 / 8

 • wbudowane w system narzędzia do utrzymywania Windows 7 / 8
 • utrzymanie rejestru Windows
 • aktualizacja systemu
 • ochrona systemu

8. Kopie zapasowe i metody odzyskiwania

 • wprowadzenie do tematyki kopii zapasowych
 • tworzenie obrazu systemu
 • tworzenie dysku naprawczego
 • odtwarzanie systemu
 • opcje startowe systemu

Liczba godzin: 20  (część teoretyczna i przede wszystkim praktyczne ćwiczenia)

Terminy: zajęcia w soboty i/lub niedziele

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.