Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Studia podyplomowe » NOWOŚCI

NOWOŚCI

Studia podyplomowe w Radomiu - teraz nowe kierunki:

  • Pedagogika specjalna - SURDOPEDAGOGIKA
  • Pedagogika specjalna - TYFLOPEDAGOGIKA
  • LOGOPEDIA (4 semestry)
  • Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
  • JĘZYK POLSKI
  • Zarządzanie kulturą - MENEDŻER KULTURY
  • Zrządzanie w administracji
  • CHEMIA
  • Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

Trwają zapisy. Już teraz warto zarejestrować się on-line!


NOWY KIERUNEK!

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Czas trwania: 3 semestry.

Liczba punktów ECTS: 45

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska 24 lipca podpisała rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W dokumencie wprowadzono m. in.: zobowiązanie do dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej), lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.

Szczegóły:http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/148


Nowe kierunki:

Studia podyplomowe w Radomiu - teraz nowe kierunki:

* SURDOPEDAGOGIKA

* TYFLOPEDAGOGIKA
* LOGOPEDIA
(4 semestry)
* Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna

* Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

Trwają zapisy. Już teraz warto zarejestrować się on-line!

ZAPRASZAMY!

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.