Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Kursy języka migowego dla instytucji

Kursy języka migowego dla instytucji

Zgodnie z podpisaną 12 września 2011 r. przez Prezydenta RP Ustawą o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się, instytucje publiczne, a także osoby w nich zatrudnione, służby ratowniczo-interwencyjne, jak również zakłady opieki zdrowotnej będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 2012 r. W związku z tym wszystkie urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz zakłady opieki zdrowotnej są zobowiązane do zapewnienia osobom niepełnosprawnym tłumacza języka migowego lub pracownika znającego język migowy.

Kursy skierowane są zwłaszcza dla:
Urzędników administracji  publicznej
Służb medycznych
Policji
Straży pożarnej

Celem kursu podstawowego (60 godzin) jest:

  • poznanie problematyki osób niesłyszących i ich potrzeb,
  • poznanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniu w pracy,
  • nabycie umiejętności posługiwania się polskim alfabetem palcowym i liczebnikami głównymi i porządkowymi,
  • opanowanie podstaw języka migowego oraz  technik ich używania  (około 500 znaków języka migowego)
  • przygotowanie do dalszego kształcenia lub samokształcenia.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń praktycznych i obejmują posługiwanie się językiem migowym oraz umiejętność jego odczytywania.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.