Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Temat: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w świetle obowiązujących przepisów prawnych po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku.

Uczestnicy: Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, zarządzający szkołami i placówkami oświatowymi, pracownicy sekretariatów i administracji szkół, administratorzy bezpieczeństwa informacji w szkołach oraz pracownicy organów prowadzących te placówki. Przedstawiciele Samorządów Terytorialnych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne ochrony danych.
 2. Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.
 3. Założenia ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Zasady ochrony danych osobowych.
 5. Udostępnianie danych, powierzenie przetwarzania, odmowa udostępnienia.
 6. Środki organizacyjne.
 7. Pojęcia Administratora Danych Osobowych.
 8. Środki techniczne.
 9. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych.
 10. Wymagania odnośnie struktury bazy danych, w której przetwarzane są dane osobowe.
 11. Monitoring.
 12. Procedura rejestracji zbiorów po zmianach ustawy od 1 stycznia 2015 r.
 13. Zbiory danych w instytucjach publicznych.
 14. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów – Ustawa o ochronie danych osobowych.
 15. Ochrona danych osobowych w kontekście kontroli zarządczej.

Warto pamiętać:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 19 lutego 2004 o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2005 r., Nr 49, poz. 463, z późn. zm.) szkoły i placówki oświatowe zobowiązane są do chronienia wszelkich informacji, które mogą umożliwić identyfikację konkretnej osoby fizycznej.

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na Dyrektora szkoły, jako na Administratora tych danych obowiązek znajomości przepisów tej ustawy i ich stosowania.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.