Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » BHP - dla dyrektorów, nauczycieli i innych grup zawodowych

BHP - dla dyrektorów, nauczycieli i innych grup zawodowych

TEMAT: Zasady BHP- szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla Dyrektorów i Nauczycieli.

Prowadzący: Łukasz Pieczonka, Główny Specjalista ds. BHP, Inspektor ppoż.

Skupiamy się na tematach i zagadnieniach ściśle związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach oświatowych.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Podstawowe przepisy prawa, w tym zakresy obowiązków z dziedziny BHP (Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r, Ustawaz dn. 26 stycznia 1982r Karta nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002r w sprawie BHP w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy).
  2. Karta nauczyciela.
  3. Zagrożenia w pracy (min. praca w laboratoriach, pracowniach chemicznych, warsztatach praktycznej nauki zawodu).
  4. Wypadki w pracy jak również wypadki uczniowskie.
  5. Ochrona przeciwpożarowa.
  6. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Warto pamiętać:

Program szkolenia jest opracowywany indywidualnie dla każdej grupy, w zależności od oczekiwań, potrzeb, specyfiki placówki.

Terminyustalane indywidualnie.

Cenauzależniona od miejsca szkolenia i liczebności grupy.

 

ZAPRASZAMY do kontaktu z nami także przedatwicieli innych grup zawodowych. Po konsultacjach z Państwem stworzymy program dopasowany do potrzeb, oczekiwań i wymagań jakie stawiają przed Państwem określone przepisy.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.