Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Reforma ochrony danych osobowych - jak wdrożyć RODO?

Reforma ochrony danych osobowych - jak wdrożyć RODO?

Reforma ochrony danych osobowych – jak wdrożyć RODO?

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął Rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o danych osobowych).

Nowe rozporządzenie (RODO) nakłada szereg nowych obowiązków na podmioty publiczne i przedsiębiorców, za których niewykonanie grozić będzie dotkliwa kara finansowa.

Celem przygotowania Państwa jednostki do wymogów Rozporządzenia UE zapraszamy na szkolenie
Reforma ochrony danych osobowych – jak wdrożyć RODO?

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu na poznanie zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z nowego Rozporządzenia UE, w tym nowych wymagań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz kierunków i zakresu działań dostosowawczych.

* Jak należy dostosować organizację do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i od czego zacząć proces wdrożeniowy?
* Jak wykonać analizę ryzyka zgodnie przepisami RODO?
* Jakie wyzwania są stawiane przed administratorem danych oraz inspektorem ochrony danych?

Dzięki temu szkoleniu dowiedzą się Państwo, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować.

  • Termin: 16 września 2017r (sobota). Termin szkoleń zamkniętych do ustalenia.
  • Koszt: 350 zł/os.* + 23% Vat. Koszt dla jdnej grupy do negocjacji.
  • Czas: 15.00-17.30 . Godziny dopasowan do Zleceniodawcy.
  • Lokalizacja: Radom, ul. Limanowskiego 26/30, siedziba CKD EDUKACJA (budynek ZST). Miejsce szkolenia do ustaenia.

 * Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenia udziałuw spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres: info@edukacja.radom.pl lub dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, (48) 330 83 96.

„Reforma ochrony danych osobowych – jak wdrożyć RODO?”

PROGRAM SZKOLENIA -16 września 2017r

1. Wdrożenie RODO w placówce oświatowej– pierwsze kroki.
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z RODO:
    a. Nowa definicja danych osobowych – szczególne kategorie danych;
    b. Placówka oświatowa, jako współadministrator;
    c. Formy przetwarzania danych osobowych przez placówkę oświatową a RODO;
    d. Inne definicje i ich znaczenie dla stosowania RODO w praktyce placówki oświatowej;
    e. Braki definicyjne RODO.
3. Przetwarzanie danych niewymagające identyfikacji.
4. Zasady przetwarzania danych w RODO:
    a. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;
    b. Celowość oraz dopuszczalność zmiany celu;
    c. Adekwatność;
    d. Czasowość.
5. Zasada bezpieczeństwa:
    a. pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;
    b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
    c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
    d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
6. Administrator oraz współadministrator – obowiązki:
    a. Obowiązek prowadzenia audytów;
    b. Przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych;
    c. Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych;
    d. Zasada privacy by design oraz privacy by default.
7. Podmiot przetwarzający – obowiązki.
8. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
    a. Zgoda na przetwarzanie danych – przygotowanie przykładowej klauzuli zgody;
    b. Pozostałe podstawy przetwarzania danych – w ramach jakich procesów stanowią podstawę przetwarzania;
9. Omówienie skutecznego sposobu informowania przez placówkę oświatową o skorzystanie z praw wynikających z RODO.
10. Nowy kształt obowiązku informacyjnego według RODO:
    a. zbieranie danych od osoby, której dane dotyczą;
    b. zbieranie danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
11. Obowiązek zgłaszania incydentów:
    a. zgłaszanie incydentów GIODO;
    b. zgłaszanie incydentów osobie, której dane dotyczą.
12. Nowa dokumentacja.
13. Zasady certyfikacji oraz kodeksy postępowania.
14. Inspektor ochrony danych w placówce oświatowej.
15. Organ nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych (obecny GIODO)
16. Odpowiedzialność za naruszenie RODO.
17. Sankcje:
    a. Kryteria nakładania kar pieniężnych;
    b. Odwoływanie się nałożonych kar pieniężnych.
18. Przepisy określające tryb postępowania przed GIODO.
19. Pytania i konsultacje.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.