Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » KURS DLA KANDYDATÓW NA POLICJANTÓW

KURS DLA KANDYDATÓW NA POLICJANTÓW

 

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pracą w Policji.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z etapów nie punktowanych (złożenie dokumentów, sprawdzenie dokumentów i komisja lekarska) oraz punktowanych (test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna).

Kurs przygotowawczy będzie obejmował przygotowanie kandydatów na policjantów do kolejnych etapów procedury rekrutacyjnej.

Program kursu:

1.    Etap formalny rekrutacji

a.    Procedura składania dokumentów

b.    Wykaz  dokumentów

c.    Poprawne przygotowanie dokumentów

 

2.    Postępowanie kwalifikacyjne

a.    Test wiedzy - obejmujący wiedzę z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz bezpieczeństwa publicznego

b.    Test sprawności fizycznej

c.    Rozmowa kwalifikacyjna – obejmująca bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do służby

d.    Zajęcia z psychologiem - przygotowujące do rozwiązywania testu psychologicznego  oraz rozmowy z psychologiem.

 

Czas trwania kursu: 110 godzin

Przewidywany koszt  kursu -  1 000 zł od osoby.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 26/30

Tel. 48 363 01 02 lub 48 330 83 96

info@edukacja.radom.pl

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.