Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Pierwsza pomoc - nowy typ szkoleń

Pierwsza pomoc - nowy typ szkoleń

 

PIERWSZA POMOC - NOWY TYP SZKOLEŃ. ZAPRASZAMY na profesjonalne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Gwarantujemy doświadczoną kadrę i naukę z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu dydaktycznego.

Możesz nam zaufać, od lat w Szkole Policealnej prowadzimy kierunek, na którym szkolimy Ratowników medycznych.

Szkolenie obejmuje 6 godzinny blok, podzielony na część teoretyczną i praktyczną.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia prowadzimy w oparciu o podstawę prawną:

  • art. 209, 1 par. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks oracy
  • par. 21 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołąch i placówkach
  • Komunikat MEN z 22.06.2012r

Szkolenie polecamy szczególnie dla:

  • firm i instytuacji
  • nauczycieli i uczniów szkół, uczelni, wychowawców przedszkoli
  • wszystkich, któzy chcą zadobyć podstawowe umiejętności ratujące  życie.

 

Koszt szkolenia uzależniony jest od liczebności poszczegółnych grup słuchachaczy:

1-6 osób w grupie - cena 100 zł/osoba

7-10 osób w grupie - cena 80 zł/osoba

11 - 15 osób w grupie - cena 60 zł/osoba

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.