Tło Hero

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Radomiu

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zainteresowanych doskonaleniem zawodowym, poszerzaniem horyzontów, aktualizowaniem wiedzy lub przekwalifikowaniem się.
Trwają zapisy. Już teraz warto zarejestrować się on-line. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku. Nowe grupy zaczynają naukę w październiku i lutym/marcu.

Dlaczego Studia Podyplomowe organizowane przez Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA”, prowadzone przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku

 1. Studia podyplomowe organizujemy w ramach porozumienia ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku
 2. Zapewniamy bazę lokalową, która umożliwia odbywanie KONSULTACJI w Radomiu.
 3. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych, od szkoły policealnej, po kursy i szkolenia prowadzone przez Radomskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i placówkę kształcenia ustawicznego.
 4. Nowe kierunki odpowiadające potrzebom rynku pracy.
 5. Kadra wykładowców – nauczyciele akademiccy, praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym.
 6. Atrakcyjne ceny z możliwością płatności w ratach. Warto sprawdzić oferty specjalne.
 7. Nowatorski system kształcenia – nie tylko nowoczesny i przyjazny dla studenta, ale jednocześnie skuteczny.
 8. Kierunki uruchamiane nawet przy małych grupach (od 10 osób).
 9. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i soboty. Dzięki temu zyskują Państwo wolną niedzielę.
 10. Bardzo szeroki wybór kierunków dla nauczycieli.
 11. Możliwość studiowania na dwóch kierunkach równolegle.

Studia podyplomowe stanowią propozycją szkoleniową dla zainteresowanych zwiększeniem swoich szans u potencjalnych pracodawców, bądź utrzymaniem zatrudnienia, szczególnie w perspektywie niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby oddziałów w szkołach.

W ofercie edukacyjnej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku znaczące miejsce zajmują studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning).

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Stwarzają możliwość nabycia, pogłębienia i aktualizacji kompetencji do skutecznej realizacji wybranych celów zawodowych. Zapewniają udział w zróżnicowanych formach zajęć dydaktycznych, takich jak wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne.

W programach wszystkich zakresów studiów podyplomowych zostały uwzględnione zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania studentów. Dzięki zindywidualizowanemu procesowi nauczania Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zapewnia każdemu słuchaczowi możliwość kształcenia w wybranym zakresie studiów podyplomowych poprzez dobranie odpowiednich i kompleksowych rozwiązań dydaktycznych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 279).

Koszt całościowy studiów:

 • jeden kierunek: 2 600 zł (możliwość rozłożenia na raty)
 • drugi kierunek: 2 000 zł

Warto sprawdzić inne atrakcyjne ceny wybranych kierunków. Na studiach podyplomowych nie ma opłaty wpisowego.

W ramach studiów podyplomowych Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku oferuje Państwu bezpłatne kursy:

 • Awans zawodowy nauczyciela
 • Biblioterapia
 • Drama
 • Język migowy – poziom podstawowy
 • Profilaktyka uzależnień
 • Pierwsza pomoc
 • Kierownik wycieczek szkolnych
 • Technologia informacyjna
 • Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym

Kursy odbywają się w Radomiu.

Zaświadczenia z kursów wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Studia podyplomowe dla nauczycieli? Już nie musisz szukać. Wystarczy do nas zadzwonić, napisać lub zarejestrować się on-line.

Wybierz kierunek: