Tło Hero

Szkolenia i kursy

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” – niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego
Umożliwiamy zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zdobytych wcześniej umiejętności, a tym samym współtworzenie własnej, indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.
Analizując rynek pracy i wymagania pracodawców proponujemy szkolenia dostosowane do potrzeb wynikających z rynku pracy, a przede wszystkim do zmieniających się przepisów prawa w różnych obszarach zawodowych.


Placówka prowadzi kształcenie ustawiczne osób dorosłych w następujących formach pozaszkolnych:

  1. kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  2. kursy umiejętności zawodowych,
  3. kursy kompetencji ogólnych,
  4. inne kursy, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.