Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

Spotkania z Lilianą Zientecką – arkusz organizacyjny, dotacje, ruch kadrowy

26 lutego 2020, Autor: CKD Edukacja

Szanowni Państwo,

Wspólnie z Panią Lilianą Zientecką przygotowaliśmy dla Państwa – pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za prowadzenie zadań oświatowych w JST cykl szkoleń pod hasłem „Profesjonalne zarządzanie oświatą w samorządzie.” 

Zarządzanie lokalnym systemem oświaty w dobie tak wieku zmian jest dużym wyzwaniem, dlatego też serdecznie zapraszamy na spotkania, które stanowić będą repetytorium podstaw prawnych obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021, a także będą okazją do zaproponowania rozwiązań usprawniających organizację lokalnych systemów oświaty.

Uczestnicy szkoleń otrzymają kompendium aktualnej wiedzy i wzory dokumentów zapewniających sprawne przeprowadzenie najważniejszych procesów dotyczących:

  • dotowania jednostek oświatowych z budżetu JST (ustalania rocznych kwot dotacji, ich wypłacania, w tym wyrównania oraz wdrożenia prostych rozwiązań wynikających z obowiązku stosowania limitów środków przekazanych na organizację kształcenia specjalnego)
  • ruchów kadrowych (przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora, awansu zawodowego na stanowisko nauczyciela mianowanego oraz inne decyzje kadrowe należące do kompetencji organu prowadzącego)
  • organizacji pracy szkół i przedszkoli (przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jako jedno z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla samorządowców odpowiedzialnych za lokalny system oświaty)

Poniżej przekazujemy podstawowe informacje o proponowanych szkoleniach, a w linkach pod tematami szkoleń znajdą Państwo SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY i INFORMACJE ORGANIZACYJNE.

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA

CEL GŁÓWNY

PROGRAM SZKOLENIA (skrócony)

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 – sprawnie i skutecznie.

Oferta do pobrania tutaj

26 marca 2020r

Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego

Sesja I – Repetytorium z podstaw prawnych organizacji pracy szkoły/przedszkola. (min. terminy, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, formy indywidualizacji kształcenia, religia, etyka, doradztwo zawodowe, kompetencje: kuratora oświaty, związków zawodowych, organu prowadzącego)

Sesja II – Przygotowanie arkusza organizacyjnego dla przedszkoli/szkół.

Sesja III – Decyzje kadrowe na podstawie arkusza organizacyjnego – wstępne działania.

Naliczanie i przekazywanie dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST w roku 2020.

Oferta do pobrania tutaj

17 kwietnia 2020r

Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego naliczenia i skutecznego przekazywania dotacji udzielanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty inne niż JST.

Sesja I – Prawidłowe ustalenie rocznych kwot dotacji na rok 2020 (min. zmiany w prawie, ustalanie kwot dla: jednostek wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, LO, BS-I i Technikum, szkół z obszaru kształcenia ustawicznego, roczne kwoty dotacji na realizację wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i KKZ.

Sesja II – Zasady przekazywania dotacji w roku 2020 (min. wyodrębnienie części dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego, zasady przekazywania 12 części dotacji, zasady aktualizacji wypłaconych części dotacji po otrzymaniu metryczki subwencyjnej)

Konkurs na stanowisko dyrektora, awans zawodowy nauczycieli i inne decyzje kadrowe JST – sprawnie i skutecznie.

Oferta do pobrania tutaj

7 maja   

2020r

Aktualizacja procedur związanych z decyzjami samorządu w sprawach kadrowych dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli.

Sesja I – Konkurs na stanowisko dyrektora i inne decyzje kadrowe samorządu. (ewidencja zmian prawnych, postepowanie konkursowe – wzory dokumentów, procedura opiniowania kandydata na stanowisko v-ce dyrektora, decyzje kadrowe organu prowadzącego)

Sesja II – Awans na stopień nauczyciela mianowanego – sprawnie i skutecznie. (procedura, dokumentacja, wydanie decyzji administracyjnej, organizacja ślubowania)

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

Na Państwa telefony czekamy pod jednym z numerów telefonów (48) 363 01 02, 600 409 950. Z przyjemnością odpowiemy na pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.