Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

Edukacyjne potrzeby uczniów – zadania szkoły i nauczycieli Szkolenie on-line 15.09.2020

11 września 2020, Autor: CKD Edukacja

ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW – ZADANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie on-line dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów publicznych i niepublicznych szkół oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły i przedszkola

TEMATYKA
Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb każdego ucznia jest statutowym zadaniem każdej publicznej i niepublicznej szkoły/przedszkola, a także obowiązkiem każdego nauczyciela. W roku szkolnym 2020/2021 jednym z elementów polityki oświatowej państwa i tym samym zadań szkół/przedszkoli jest zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Zapraszamy Państwa, do udziału w szkoleniu on-line, które wyjaśnia wszystkie aspekty realizacji zadań z tego zakresu przez szkołę/przedszkole.

Szczegółowy PROGRAM SZKOLENIA znajdą Państwo TUTAJ i w zakładce SZKOLENIA ON-LINE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
TEMAT: ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW – ZADANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA
TERMIN: 15 września 2020 rok (wtorek) CZAS: 9.30 – 13.00
PROWADZĄCY: Liliana Zientecka KOSZT: 198 zł./osoba

Osoby, które zdecydują się na udział w wybranym szkoleniu on-line, prosimy o wysłanie wypełnionego FORMULARZA na adres: konferencja@edukacja.radom.pl