Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

21 LISTOPADA 2019 ROKU -KONFERENCJA Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia

8 listopada 2019, Autor: Redaktor2

Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” jest organizatorem konferencji
dla dyrektorów szkół zawodowych, a także podstawowych i ponadpodstawowych,
pracodawców, doradców zawodowych, samorządowców,

oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem i promocją szkolnictwa zawodowego.

MYŚLENIE POZA SCHEMATAMI
INTEGRACJA ŚRODOWISK NA RZECZ WSPÓŁPRACY EDUKACJI ZAWODOWEJ Z RYNKIEM PRACY

Konferencję honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Radomia

Termin: 21 LISTOPADA 2019
Partner merytoryczny:
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
Patron:
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.
Miejsce konferencji:
Ośrodek Badań i Rozwoju Edukacji, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, Radom, Aula
Główne cele Konferencji:

  1. Wymiana informacji o nowych rozwiązaniach systemowych i projektach dotyczących kwalifikacji, kompetencji i zawodów.
  2. Dyskusja o wyzwaniach, szansach i celach rozwojowych, a także ograniczeniach szkolnictwa branżowego.
  3. Wzmacnianie współpracy i szukanie nowych jej obszarów, między szkołą, pracodawcami, a samorządem.
  4. Miejsce szkolnictwa branżowego w strategii rozwoju Radomia.

Cele szczegółowe Konferencji:

  1. Szukanie obszarów współpracy między placówkami szkolnictwa branżowego, a pracodawcami.
  2. Wpływ i znaczenie działań podejmowanych przez samorząd terytorialny na kierunki rozwoju szkół kształcących w zawodach.
  3. Skuteczna korelacja między zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców, a ofertą edukacyjną i możliwościami szkół – dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki.

W Programie Konferencji znajdują się:
1) SESJA PLENARNA I – Od diagnozy rynku pracy do strategii rozwoju i projektów,
2) PANEL DYSKUSYJNY I – Jak budować relacje wzmacniające współpracę szkoły zawodowej z rynkiem pracy,
3) SESJA PLENARNA II – Inicjatywy wspomagające rozwój kwalifikacji i umiejętności,
4) PANEL DYSKUSYJNY II – Jak budować atrakcyjną dla uczniów i pracodawców ofertę kształcenia zawodowego?.

Szczegółowy PROGRAM KONFERENCJI znajdą Państwo TUTAJ
Zachęcamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, który mogą Państwo pobrać TUTAJ
REGULAMIN KONFERENCJI, z którym prosimy się zapoznać, znajduje się TUTAJ
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Kontakt mailowy: konferencja@edukacja.radom.pl
Kontakt telefoniczny: 600 409 950, (48) 363 01 02

9.00 – 10.00

Rejestracja, kawa

SESJA PLENARNA – Od diagnozy rynku pracy do strategii rozwoju i projektów

10.00 – 10.15

Powitanie, otwarcie Konferencji

Halina Cieślak i Beata Remjasz, Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA”

10.15 – 10.35

Wizja i strategia szkolnictwa zawodowego w Radomiu

Karol Semik, Wiceprezydent Miasta Radomia

10.35 – 10.55

Myślenie poza schematami w edukacji zawodowej dla rynku pracy

Krzysztof Symela, Kierownik Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom

10.55 – 11.15

Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego – Pokolenie Millenialsów

Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji Badań i Analiz, Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

11.15 – 11.35

Jakich absolwentów potrzebuje rynek pracy?

Anna Kicior, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu

11.35 – 11.50

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – rewolucja czy dostosowanie?

Magdalena Cichostępska, Dyrektor Zespołu Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

11.50 – 12.05

Wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego – bariery i ograniczenia oraz szanse i sprawdzone rozwiązania

Jan Stańczyk, Członek Zarządu Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej

12.05 – 12.15

Oczekiwania pracodawców – oczekiwania pracowników. Czy zderzenie dwóch światów?

Maria Gagacka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom

12.15 – 13.00

PANEL DYSKUSYJNY Jak budować relacje wzmacniające współpracę szkoły zawodowej z rynkiem pracy?

Moderator Maria Gagacka

Uczestnicy panelu:
• Rafał Grzeszczyk – Biuro Radomskiej Strefy Gospodarczej • Beata Jasek – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu • Bernadeta Kudas – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu • Monika Mazur – Mitrowska – Nauczyciel konsultant w zakresie doradztwa zawodowego, MSCDN Wydział w Radomiu • Magdalena Malinowska – HR Business Partner Intersnack Poland Sp. z o.o. Przedstawiciele Pracodawców • Absolwenci szkoły zawodowej

13.00 – 13.30

Lunch, kawa, ciastka

SESJA PLENARNA – Inicjatywy wspomagające rozwój kwalifikacji i umiejętności

13.30 – 13.50

Promocja umiejętności zawodowych w konkursach EuroSkills i WorldSkills

Agnieszka Włodarczyk, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa

13.50 – 14.10

Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe możliwości dla edukacji i rynku pracy

Anna Wolska, Zastępca Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa

14.10 – 14.30

Sektorowe Rady ds. Kompetencji jako most łączący edukację ze światem pracy

Daniel Nowak, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa

14.30 – 14.40

Mapa Karier – Interaktywne i darmowe narzędzie doradztwa zawodowego w szkole

Andrzej Pieńkowski, Kierownik do spraw Badań Rynkowych i Rozwoju Produktów, Fundacja Katalyst Education, Warszawa

14.40 – 15.00

Mediacje rówieśnicze, jako przygotowanie do rozwiązywania problemów – cenne umiejętności z perspektywy edukacji dla rynku pracy

Elżbieta Sałata, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom

15.00 – 15.45

PANEL DYSKUSYJNY Jak budować atrakcyjną dla uczniów i pracodawców ofertę kształcenia zawodowego?

Moderator Krzysztof Symela

Uczestnicy panelu:
• Ewa Czerwiec – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu • Tomasz Magnowski – Przewodniczący Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej • Jolanta Skoczylas – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu • Adam Strzałkowski – Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu • Konrad Witkowski – Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu • Jolanta Pilecka – PMP Poland Sp. z o.o. Przedstawiciele Pracodawców

15.45 – 15.55

Podsumowanie Konferencji

Karol Semik, Wiceprezydent Miasta Radomia

Akt podpisania przez interesariuszy dokumentu
RADOMSKI PAKT DLA ROZWOJU I PROMOCJI EDUKACJI ZAWODOWEJ

15.55 – 16.00

Zakończenie Konferencji, niespodzianki dla Uczestników