Tło Hero

OPIEKUN MEDYCZNY – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ) – KURS BEZPŁATNY

OPIEKUN MEDYCZNY symbol cyfrowy zawodu: 532102

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. (MED..03)

KKZ – szansa dla osób bez wykształcenia średniego, które chcą uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie Opiekun medyczny.

ADRESACI:

 • wszystkie zainteresowane osoby z minimum wykształceniem podstawowym
 • osoby, które ukończyły 18 roku życia.

CKD EDUKACJA organizuje BEZPŁATNE praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu Opiekun medyczny.

CYKL KSZTAŁCENIA:
1 rok (2 semestry)

DOKUMENTY I KWALIFIKACJE:
1. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego po ukończeniu kursu uzyska zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
2. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy przystąpi i zda egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji otrzymuje certyfikat kwalifikacji w zawodowej.
3. Dyplom zawodowy będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie średnie i certyfikat kwalifikacji zawodowej.

UMIEJĘTNOŚCI:
Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

ZATRUDNIENIE:
Opiekun medyczny znajdzie zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych, które realizują świadczenia zdrowotne i usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i niesamodzielnych (min. szpitale, DPS, hospicja, ośrodki pomocy społecznej i inne), jak również w ramach własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia:

 • przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji, której dotyczy kurs
 • zwiększenie szans na znalezienie pracy,
 • zmianę pracy,
 • awans,
 • utrzymanie zatrudnienia

WARTO PRZECZYTAĆ:

Opiekun medyczny to osoba kompetentna, profesjonalnie przygotowana do pomagania i świadczenia usług osobie chorej i niesamodzielnej. Zawód opiekuna medycznego należy do najbardziej poszukiwanych, tak w Polsce, jak i w Europie. Opiekun medyczny należy do grupy zawodów deficytowych, czego dowodzą badania prowadzone przez urzędy pracy. (…) Obserwuje się także systematycznie wzrastającą liczbę ofert na rynku pracy zarówno krajowym, jak i zagranicznym, pochodzących m.in. od agencji zatrudnienia z Niemiec czy krajów skandynawskich. (ORE)

WARTO SPRAWDZIĆ:

 • Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ) – oferta dla Słuchaczy kierunku OPIEKUN MEDYCZNY oraz opiekunów medycznych, którzy wcześniej ukończyli ten kierunek.
  TEMAT: „Zadania Opiekuna medycznego w zakresie pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu zleconych leków.”
 • Niepubliczna Szkoła Policealna „Edukacja” w Radomiu – Opiekun medyczny – BEZPŁATNY kierunek kształcenia, dla osób z wykształceniem średnim, ale NIE JEST KONIECZNA ZDANA MATURA. Wystarczy 1 rok (2 semestry), by zdobyć zawód tak bardzo potrzebny i poszukiwany na rynku pracy, szczególnie teraz. Szczegóły sprawdź w zakładce „SZKOŁA POLICEALNA”.