Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

NOWY STATUT LICEUM, TECHNIKUM, SZKOŁY POLICEALNEJ

28 września 2019, Autor: CKD Edukacja

SZKOLENIE 22.10.2019 Nowy statut liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły policealnej

Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone kwestii dostosowania obowiązujących statutów do nowych zapisów Prawa oświatowego. To przede wszystkim zadanie dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych, liceów, techników, szkół policealnych.

Obowiązek napisania nowych statutów wynika:

  • z art. 322 ust. 2,4,8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) 
  • oraz art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopad 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)

Zmiany w statutach wymagają namysłu, doskonałej znajomości aktualnych przepisów i technik legislacyjnych. Podstawowe zasad tworzenia statutów znamy, ale najwięcej pytań i wątpliwości rodzą szczegółowe zapisy. Warto skorzystać z wiedzy i materiałów przygotowanych przez Panią Lilianę Zientecką, która żadnych pytań nie pozostawia bez odpowiedzi.

NOWY STATUT LICEUM, TECHNIKUM, SZKOŁY POLICEALNEJ. 22 października 2019r
Radom, Dworek Saski, ul. B. Limanowskiego 150

Szkolenie dotyczy wszystkich jednostek oświatowych (szkoły, przedszkola, placówki), ze szczególnym uwzględnieniem liceów, techników i szkół policealnych, które muszą opracować nowe statuty w terminie do 30 listopada 2019 roku. 

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres: konferencja@edukacja.radom.pl.

PLAN SZKOLENIA oraz szczegółowe informacje organizacyjne znajdą Państwo TUTAJ