Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

Konferencja „MYŚLENIE POZA SCHEMATAMI” już za nami. Warto zobaczyć notatki graficzne.

29 listopada 2019, Autor: CKD Edukacja

21 listopada 2019 roku odbyła się Konferencja „MYŚLENIE POZA SCHEMATAMI – Integracja środowisk na rzecz współpracy edukacji zawodowej z rynkiem pracy”, którą honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Radomia. Dziękujemy wszystkim Prelegentom za interesujące i inspirujące wykłady, Panelistom za przedstawianie w dyskusjach różnych punktów widzenia, a Uczestnikom za uważną obecność. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół zarówno tych prowadzących kształcenie zawodowe, jak i liceów oraz podstawówek, doradcy zawodowi, placówki doskonalenia nauczycieli oraz pracodawcy.
Liczne grono, blisko 115 osób, które zebrało się w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu, utwierdza nas w przekonaniu, że temat szkolnictwa zawodowego jest ważny i wymaga zaangażowania w dyskusję wielu różnych środowisk zajmujących się z jednej strony problematyką szkolnictwa zawodowego, z drugiej zaś kwestią rozwoju lokalnego rynku pracy oraz przygotowania młodych ludzi do wejścia na ten rynek.
Zachęcamy Państwa do przejrzenia graficznych notatek, jakie robiła w pierwszej części Konferencji Pani Iza Kosior – propagatorka myślenia wizualnego, Dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku, które doskonale wpisują się w ideę działania i „myślenia poza schematami”.
Organizator: Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” w Radomiu
Partner merytoryczny: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
Patron: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej