Tło Hero

RUCH KADROWY – 13.04.2021 Szkolenie on-line z Lilianą Zientecką

SZKOLENIE ON-LINE
TEMAT: RUCH KADROWY W PROCESIE ZATWIERDZANIA ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO – SPRAWNIE I SKUTECZNIE

Termin: 13 KWIETNIA 2021 ROK

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
CELE SZKOLENIA:

 1. Wyposażenie uczestników szkolenia w zasób wiedzy zapewniający prawidłowość i sprawność przeprowadzenia zmian kadrowych jako skutku założeń organizacyjnych na nowy rok szkolny.
 2. Przygotowanie uczestników szkolenia do skutecznego przeprowadzenia wszystkich decyzji kadrowych, w tym podjęcia kluczowych decyzji w sprawie wypowiedzenia warunków pracy.

METODA I FORMA PRACY:
Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Seminarium z elementami wykładu.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE

RUCH KADROWY W PROCESIE ZATWIERDZANIA ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO – SPRAWNIE I SKUTECZNIE

 1. Katalog decyzji dostosowujących zasób kadrowy do planowanej organizacji pracy szkoły/ przedszkola/ placówki.
 2. Różne warunki zatrudnienia nauczycieli – wykaz możliwych decyzji dyrektora.
 3. Porozumienie z nauczycielem w sprawie zmiany warunków zatrudnienia wzór porozumienia.
 4. Uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć jako jednostronna decyzja organu prowadzącego – wzory pism w sprawie.
 5. Kryteria doboru nauczyciela do zwolnienia na podstawie najnowszych orzeczeń sądów.
 6. Ochrona stosunku pracy – wykaz przypadków i zakresu ich stosowania do nauczycieli.
 7. Konsultacje związkowe – wzory pism w sprawie.
 8. Tryb wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem szczególnych przepisów dotyczących nauczycieli (stan nieczynny, ograniczenie zatrudnienia, zmiana stanowiska pracy) – skutki prawne – wzory pism w sprawie.
 9. Tryb skutecznego doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Termin: 13 kwietnia 2021 roku (środa)
 • Koszt: 215 zł/osoba *
 • Czas: 10.00 – 13.30 (w tym sesja „pytania o odpowiedzi”)
 • Lokalizacja: spotkanie on-line

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl  POBIERZ FORMULARZ
Szczegółowa oferta szkolenia do pobrania TUTAJ

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.     

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.           
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl lub info@edukacja.radom.pl