Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

SZKOLENIE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

19 października 2019, Autor: CKD Edukacja

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych

Spieszymy z informacją o uruchomieniu kolejnej edycji 280-godzinnego

SZKOLENIA DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 8 LISTOPADA 2019 R O GODZ. 17.30

Szkolenie prowadzone jest przez

CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH „EDUKACJA”

niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia pod numerem EST 4430-247.

Szkolenie zostało przygotowane zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która nakłada na osoby zatrudnione w żłobkach lub klubach dziecięcych obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba*, która posiada:

  • co najmniej wykształcenie średnie
  • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych.

Szkolenie prowadzone przez CKD „EDUKACJA” organizowane jest  zgodnie z programem zaakceptowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 11/2016 z dnia 31 marca 2016 roku i obejmuje 280 godzin, w tym 80 godzin praktyk.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w trybie weekendowym, co pozwala na łączenie pracy ze zdobywaniem nowych kwalifikacji lub uzupełnianiu dotychczasowych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem