Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia, Szkolenia i kursy

Technik farmaceutyczny – NOWY NABÓR od września 2019r

11 sierpnia 2019, Autor: CKD Edukacja

TECHNIK FARMACEUTYCZNY (symbol cyfrowy zawodu 321301) – od września 2019 roku znów możliwe jest zdobycie uprawnień do wykonywania tego zawodu.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi trzeba:

– skończyć szkołę policealną w cyklu 2,5 letniego kształcenia (5 semestrów)
– zdać egzamin państwowy organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Techników farmaceutycznych kształcimy od ponad 12 lat. Mamy doświadczenie, sprawdzoną kadrę i jesteśmy Ośrodkiem egzaminacyjnym.

Nową grupę uruchamiamy już od września 2019 roku.

Zapisz się online i przyjdź na spotkanie organizacyjne w piątek 6 września 2019r. Czekamy o godz. 17.00 w naszej siedzibie, ul. Limanowskiego 26/30

Czy wiesz, że:

Do zadań technika farmaceutycznego należy „Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.” KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE: MED.09. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 991)

Miejscem pracy technika farmaceutycznego mogą być:

– apteki (ogólnodostępne, szpitalne)
punkty apteczne (Kierownikiem punktu aptecznego może być technik farmaceutyczny, posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych. – Art. 70 ust. 2 b Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne)
hurtownie farmaceutyczne,
laboratoria chemiczne,
– zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego,
– stacje sanitarno-epidemiologiczne,
inspekcja farmaceutyczna,
sklepy zielarskie
sklepy ze sprzętem medycznym.

Praca technika farmaceutycznego wiąże się z dużą odpowiedzialnością zawodową i społeczno-moralną, przed wszystkim jest związana z bezpieczeństwem i zdrowiem ludzi.

TECHNIK FARMACEUTYCZNY to zwód regulowany.

Warto wiedzieć:

1. Technik farmaceutyczny, który posiada dwuletnią praktykę w aptece i odbył ją w pełnym wymiarze czasu, może wykonywać w aptece czynności fachowe takie jak sporządzanie, wytwarzanie, wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem tych produktów leczniczych, które mają w składzie substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych, substancje odurzające, substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P (Art. 91.1. Ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne)

2. PMR: Rynek farmaceutyczny w Polsce będzie rósł w tempie 5% rocznie

Jak wynika z raportu firmy badawczej PMR, w latach 2017-2022 rynek farmaceutyczny w Polsce (segment apteczny) będzie rozwijał się w tempie średnio 5% rocznie. Pozytywnie na rozwój rynku wpływać będą m.in. czynniki epidemiologiczne oraz dodawanie kolejnych substancji do programu Leki 75+. Motorami rozwoju rynku będą także takie kategorie jak leki stosowane w chorobach krwi i układu krwiotwórczego, leki hormonalne czy też leki na układ oddechowy.

3. Przekształcenia na polskim rynku farmaceutycznym do 2020 r

W najbliższych latach na polskim rynku farmaceutycznym będziemy mogli obserwować różnorodne zmiany i przekształcenia. Zdaniem ekspertów IMS Health (raport “Strategic trends and scenarios for Polish pharma market”) na charakter tego rynku, a także na pacjentów wpływ będą miały zmiany w takich obszarach, jak:

– demografia –starzejące się społeczeństwa
makroekonomia – rosnąca zasobność portfeli pacjentów
polityka zdrowotna – zwiększenie możliwości leczenia pacjenta
rosnący segment OTC (leki i produkty dostępne bez recepty)
strategia promocji firm farmaceutycznych – pójście w kierunku skoordynowanej interakcji z odbiorcą
Dane Real World Evidence (RWE) – możliwość mierzenia skuteczności danego leczenia i na podejmowanie decyzji o dostępności danej terapii na podstawie wyników badań
struktura rynku aptek otwartych oraz ewolucja modelu współpracy z sieciami (tendencje do usieciowienia rynku aptek oraz jego konsolidacji) – w zależności od przeprowadzonych zmian legislacyjnych. (źródło: www.rynekzdrowia.pl)