Tło Hero

Technik farmaceutyczny – nabór wrzesień 2020

TECHNIK FARMACEUTYCZNY– możesz zdobyć zawód z przyszłością.

Kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny jest już wznowione – tworzymy grupę od lutego 2020! Zapewniamy warunki kształcenia, które przekładają się na odpowiednią jego jakość, z uwzględnieniem nowych przepisów regulujących obszar szkolnictwa zawodowego. Techników farmaceutycznych kształcimy juz 12 lat. Mamy ogromne doświadczenie i skuteczne metody nauczania. Potwierdzają to m. in. opinie naszych Absolwentów pracujących już w zawodzie oraz bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych.

 

Absolwent kierunku Technik farmaceutyczny uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

Sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r.)

Absolwent kierunku Technik farmaceutyczny może podejmować pracę w:

 • aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych,
 • sklepach zielarsko-medycznych, sklepach zielarsko-drogeryjnych, sklepach ze sprzętem medycznym,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • laboratoriach przemysłu farmaceutycznego,
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz przetwórstwa zielarskiego,
 • laboratoriach chemicznych przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego, kosmetycznego i spożywczego,
 • punktach aptecznych,
 • laboratoria naukowo-badawczych i toksykologicznych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • inspekcji farmaceutycznej.

Cykl kształcenia: 2,5 roku (5 semestrów)

Dodatkowe korzyści:

 • praktyki zawodowe w aptekach partnerskich

* W 2017 roku w szkołach policealnych po raz ostatni odbyła się rekrutacja na popularny kierunek technik farmaceutyczny. O zakończeniu tego typu kształcenia zdecydowało jakiś czas temu Ministerstwo Edukacji.