Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

Ważny Komunikat

23 marca 2020, Autor: CKD Edukacja

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną związaną z szerzeniem się w Polsce koronawirusa Rząd ogłosił decyzję o wydłużeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i przedszkolach. Tym samym do dnia 10 kwietnia 2020 roku zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne w Niepublicznej Szkole Policealnej „Edukacja” w Radomiu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku zmieniającym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 w okresie od dnia  25 marca do dnia 10 kwietnia 2020 roku  zadania szkół i przedszkoli, w których zawieszono zajęcia, realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wszystkich naszych Słuchaczy zapraszamy na zajęcia i konsultacje prowadzone z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do komunikacji zdalnej.

W przypadku pytań, prosimy pisać (info@edukacja.radom.pl) lub dzwonić (tel. kom. +48 600 409 950)