Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

Zasady rozliczania i kontroli dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST

23 listopada 2019, Autor: CKD Edukacja

Zapraszamy na kolejne spotkanie z Panią Lilianą Zientecką. Tym razem tematem wiodącym będą  aktualne regulacje prawne dotyczące dotacji oświatowych. W roku 2019 i 2020 wchodzą w życie istotne zmiany w zasadach wykorzystania dotacji:

  • obowiązek celowego rozliczenia części dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego
  • nowe zasady wykorzystania dotacji na sfinansowanie wynagrodzeń.

Warto przygotować się do prawidłowego wdrożenia nowych przepisów.

ZAPRASZAMY pracowników JST prowadzących zadania z zakresu dotowania jednostek oświatowych, pracowników wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych oraz dyrektorów placówek niepublicznych, szkół oraz przedszkoli, organy prowadzące placówki niepubliczne. 

Informacje organizacyjne:

  • TERMIN: 5 grudnia 2019 r. (czwartek)
  • KOSZT: 310 zł / osoba*
  • CZAS: 9.00 – 14.30
  • LOKALIZACJA: RADOM, Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150

* Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w formie drukowanej i elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

* koszt szkolenia dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej przez tę samą placówkę to 280 zł.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres: konferencja@edukacja.radom.pl. Formularz zgłoszeniowy przesyłamy w załączeniu.

Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 2 grudnia 2019 roku.