Tło Hero

Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

Standard zatrudnienia specjalistów w szkole/przedszkolu– nowe przepisy szkolenie on-line

23 lipca 2022, Autor: CKD Edukacja

Od 1 września 2022 w polskich szkołach i przedszkolach obowiązuje standard zatrudnienia specjalistów. Implementacja nowych przepisów zobowiązuje dyrektorów do aktualizacji zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dostosowania statutów do obowiązujących standardów. Zapraszamy na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy z zakresu realizacji rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej po implementacji nowych przepisów. Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole/przedszkolu […]

Aktualności i wydarzenia

Studia podyplomowe – zajęcia w trybie on-line – 24 i 25 czerwca

23 czerwca 2022, Autor: CKD Edukacja

UWAGA! Uruchomiona została nowa wersja Wirtualnej Uczelni dla słuchaczy studiów podyplomowych, która jest dostępna pod adresem: https://uczelnia.wlodkowic.pl/wu Zmianie uległ również sposób logowania. Szczegółowa instrukcja logowania do Wirtualnej Uczelni została wysłana do wszystkich Słuchaczy studiów podyplomowych na adresy e-mail podane w formularzach rejestracyjnych. Termin kolejnych zajęć w trybie on-line to piątek i sobota – 24 i 25 […]

Aktualności i wydarzenia

Studia podyplomowe – kolejny zjazd stacjonarny i on-line – 3 i 4 czerwca

30 maja 2022, Autor: Redaktor2

Termin kolejnych zajęć w trybie stacjonarnym i on-line to piątek i sobota – 3 i 4 czerwca UWAGA! Jest to zjazd stacjonarny i on-line wyłącznie dla Grupy II – prosimy o wnikliwe sprawdzenie harmonogramu – zajęcia zaplanowano na sobotę – 4 czerwca Dokładny plan zajęć do pobrania: Grupa II tryb stacjonarny i częściowo on-line – TUTAJ W […]

Aktualności i wydarzenia

Studia podyplomowe – kursy dla III semestru

26 kwietnia 2022, Autor: Redaktor2

Rozkład zajęć dydaktycznych w formie kursów i wykładów dla III semestru studiów podyplomowych jest do pobrania poniżej. Kursy – Edukacja dla bezpieczeństwa Kursy – Technika. Zajęcia techniczne Kursy – Pozostałe Zajęcia dydaktyczne zorganizowane są w formie webinarów. Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów publikowanych w wirtualnym dziekanacie oraz na stronie internetowej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, która prowadzi studia […]

Aktualności i wydarzenia

Studia podyplomowe – Semestr letni – zjazd 2 kwietnia – zajęcia stacjonarne i on-line

31 marca 2022, Autor: CKD Edukacja

Semestr letni dla studentów studiów podyplomowych rozpoczął się w marcu! Termin kolejnych zajęć w trybie stacjonarnym i on-line to sobota – 2 kwietnia UWAGA! Jest to zjazd stacjonarny wyłącznie dla Grupy I – prosimy o wnikliwe sprawdzenie harmonogramu. Dokładny plan zajęć do pobrania: Grupa I tryb stacjonarny – TUTAJ Zjazd on-line dotyczy Grupy II Plan zajęć do […]

Aktualności i wydarzenia

RUCH KADROWY – Szkolenie dla dyrektorów i pracowników JST

26 marca 2022, Autor: Redaktor2

Naturalną konsekwencją opracowania przez dyrektora arkusza organizacji swojej szkoły na kolejny rok szkolny jest porządkowanie spraw kadrowych. W tym zakresie pragmatyka zawodowa nauczycieli nakłada na pracodawcę ściśle wyznaczone procedury działania określone w czasie. Zapraszamy na szkolenie, które stanowić będzie repetytorium możliwych decyzji kadrowych dyrektora i JST na podstawie aktualnych przepisów i najnowszego orzecznictwa. Dodatkowo prowadząca […]

Aktualności i wydarzenia

Arkusz organizacyjny szkoły Szkolenie on-line z Lilianą Zientecką

23 lutego 2022, Autor: CKD Edukacja

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówione zostaną aktualne przepisy prawa obowiązujące w organizacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadząca i zarazem autorka programu szkolenia on-line pani Liliana Zientecką pokaże, jak je stosować, by organizacja pracy była optymalna. Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów jednostek oświatowych, a […]