Tło Hero

Szkolenia i kursy

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja”

– niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

Umożliwiamy zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zdobytych wcześniej umiejętności, a tym samym współtworzenie własnej, indywidualnej ścieżki rozwoju.

Analizując rynek pracy i wymagania pracodawców, proponujemy szkolenia dostosowane do potrzeb wynikających z rynku pracy, a przede wszystkim do zmieniających się przepisów prawa w różnych obszarach zawodowych.

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu posiada AKREDYTACJĘ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY na część prowadzonego w siedzibie placówki kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Szkolenie specjalizacyjne w zakresie organizacji pomocy społecznej
(Zgoda z dnia 12 maja 2021 roku RED.546.4.2021.ABA)
i jest wpisane do wykazu placówek na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie – link TUTAJ
CKD „Edukacja” posiada również wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00187/2017

 

Dążymy do tego, aby nasza oferta była jak najszersza i jak najbardziej różnorodna. Dzięki temu możemy trafiać do różnych grup klientów oraz zapewniać kompleksowe przygotowanie do podjęcia nowej lub kontynuowania dotychczasowej pracy, ale z nowymi umiejętnościami i kompetencjami. W naszej ofercie znajdują się m.in. szkolenia dotyczące zagadnień medycznych, pedagogicznych, informatycznych oraz wiele innych.

– Szkolimy nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, asystentki i higienistki stomatologiczne, opiekunów medycznych, a także pracowników instytucji z obszaru pomocy społecznej
– Prowadzimy kursy, których ukończenie daje możliwość pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży czy instruktor praktycznej nauki zawodu:

  • Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym to kurs, który odbywa się w trybie weekendowym i przygotowuje Słuchaczy do podjęcia pracy z dziećmi do lat 3. 280-godzinne szkolenie przekazuje niezbędne informacje teoretyczne oraz daje możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce. Przygotowuje do pełnienia również takich profesji jak opiekun dzienny czy opiekun w środowisku domowym – w zależności od wybranej formy szkoleniowej.
  • Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży – zajęcia trwają niespełna 40 godzin i są skierowane do wszystkich osób pełnoletnich o co najmniej średnim wykształceniu. Odbywają się w naszym radomskim centrum w systemie weekendowym.
  • Instruktor praktycznej nauki zawodu – kurs online skierowany do różnych branż i specjalności. Słuchacz przyswaja podstawy pedagogiczne, psychologiczne oraz dydaktyczne, które są niezbędne, aby móc zaangażować się w kształcenie innych osób.

Inne kursy

Kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji.

Ich program nie odnosi się do podstawy programowej kształcenia ogólnego lub specjalistycznego, jednak są skonstruowane w taki sposób, by zapewnić możliwość pogłębienia wiedzy i zdobycia kwalifikacji zawodowych w krótkim czasie. Szkolenia tego typu są odpowiedzią na potrzeby osób funkcjonujących na obecnym, niezwykle dynamicznym rynku pracy. Pozwalają doskonalić swoje kompetencje w taki sposób, by sprostać potrzebom pracodawców. To między innymi:

  • Szkolenia informatyczne – czyli krótkie kursy weekendowe, które mogą się okazać nieocenione dla osób, które na co dzień w swoim środowisku pracy mają do czynienia z dużą ilością sprzętu informatycznego – szczegóły TUTAJ i TUTAJ