Tło Hero

Szkolenia i kursy

XZCentrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja”
XZ– niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego
XZUmożliwiamy zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zdobytych XZwcześniej umiejętności, a tym samym współtworzenie własnej, indywidualnej ścieżki XZrozwoju zawodowego.
XZAnalizując rynek pracy i wymagania pracodawców proponujemy szkolenia dostosowane XZdo potrzeb wynikających z rynku pracy, a przede wszystkim do zmieniających się XZprzepisów prawa w różnych obszarach zawodowych.


Placówka prowadzi kształcenie ustawiczne osób dorosłych w następujących formach pozaszkolnych:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Są prowadzone z uwzględnieniem kształcenia w zakresie danej kwalifikacji. Ich ukończenie pozwala na przystąpienie do egzaminu. Po jego zdaniu uczestnicy otrzymują świadectwo potwierdzające posiadanie kwalifikacji w danym zawodzie. Egzamin jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Edukacyjną.

Dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym można:

  • otworzyć przed sobą nowe ścieżki rozwoju kariery zawodowej,
  • rozwinąć swoje umiejętności,
  • uzupełnić dotychczasowe wykształcenie,
  • uzyskać nowy zawód.

Kursy umiejętności zawodowych

Pełnią podobną funkcję do kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jednak w ich obrębie podejmowana jest jedynie część podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie. Taki format szkolenia pozwala na doskonalenie swoich umiejętności oraz dalsze kształcenie. Jego forma sprawia, że bardzo dobrze sprawdza się w przypadku osób dorosłych, które muszą godzić dalszą edukację z pracą, więc mają ograniczonych czas.

Inne kursy

Kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Ich program nie odnosi się do podstawy programowej kształcenia ogólnego lub zawodowego, jednak są skonstruowane w taki sposób, by zapewnić możliwość pogłębienia wiedzy i zdobycia kwalifikacji zawodowych w krótkim czasie. Szkolenia tego typu są odpowiedzią na potrzeby osób funkcjonujących na obecnym, niezwykle dynamicznym rynku pracy. Pozwalają doskonalić swoje kompetencje zawodowe w taki sposób, by sprostać potrzebom pracodawców.