Tło Hero

Oferta kształcenia

Oferta kształcenia, którą proponuje Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” skierowana jest do osób dorosłych (po skończeniu 18 lat, wiek nie ma tu znaczenia):

 • świadomych zmian, jakie w sposób dynamiczny, zachodzą na współczesnym rynku pracy,
 • dostrzegających konieczność nieustannego uzupełniania kompetencji,
 • potrafiących zmierzyć się z całkowitą zmianą swojej profesji (przekwalifikowaniem)
 • wiedzących, że gotowość do dalszej nauki i otwartość na nowe wyzwania zawodowe są cechami wysoko cenionymi przez większość pracodawców.

Z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu edukacji osób dorosłych wiemy jak ważne jest:

 • uświadamianie i umożliwianie dalszego, ciągłego dokształcania
 • skupianie się na praktycznej stronie edukacji
 • proponowanie różnorodnych form kształcenia dostosowanych do możliwości i potrzeb słuchaczy.

Dlatego w naszej ofercie kształcenia znajdują się:

 • Szkoły policealne

  o uprawnieniach szkół publicznych (także dla tych, którzy nie mają zdanej matury)

 • Kursy i szkolenia

  – dające nowe kwalifikacje lub rozszerzające te, już posiadane przez Słuchaczy

 • Szkolenia

  dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli (także dla Rad Pedagogicznych) świadomych konieczności doskonalenia swoich umiejętności

 • Studia podyplomowe

  organizowane razem ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku