Tło Hero

Oferta kształcenia

Specyfika współczesnego rynku pracy wymaga od nas stałej czujności i gotowości do podejmowania nowych wyzwań.
Decyzja o przebranżowieniu się nie zawsze jest łatwa, ale często jest to gra warta świeczki. CKD “Edukacja” towarzyszy dorosłym, którzy planują wkrótce wejść na rynek z zupełnie nowym zestawem umiejętności i udowadnia, że na naukę nigdy nie jest za późno.

Trzy ścieżki

Studia podyplomowe – dla osób, które pierwszą przygodę akademicką mają już za sobą, ale chciałyby pogłębić zdobytą wiedzę lub poprowadzić ją w nieco innym kierunku. Studia podyplomowe przeznaczone są zarówno dla absolwentów studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia (z dyplomem magistra, licencjata czy inżyniera).

 • Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej – kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych nabyciem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz wszystkich pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania szeroko pojętej pomocy społecznej.
 • Szkolenia i kursy – trzecia droga, czyli tzw. kształcenie ustawiczne dla dorosłych. Mogłoby się wydawać, że jest to mniej “formalny” sposób kontynuowania nauki, jednak nic bardziej mylnego! Wiele kursów zawodowych kończy się oficjalnym egzaminem przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Edukacyjną. Ich głównym celem jest uzyskanie dyplomu niezbędnego do podjęcia nowego zawodu lub wyspecjalizowanie się w swojej dziedzinie.

Ale to nie wszystko!

W naszej ofercie znajdują się także innego rodzaju kursy zawodowe, przeznaczone dla konkretnych odbiorców. Są to między innymi konferencje i seminaria skierowane do określonych grup zawodowych czy kursy online dla pracowników oświaty oraz wszystkich zainteresowanych pedagogiką i nauczaniem.

Oferta kształcenia, którą proponuje Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” skierowana jest do osób dorosłych (po skończeniu 18 lat, wiek nie ma tu znaczenia):

 • świadomych zmian, jakie w sposób dynamiczny, zachodzą na współczesnym rynku pracy,

 • dostrzegających konieczność nieustannego uzupełniania kompetencji,

 • potrafiących zmierzyć się z całkowitą zmianą swojej profesji (przekwalifikowaniem),

 • wiedzących, że gotowość do dalszej nauki i otwartość na nowe wyzwania zawodowe są cechami wysoko cenionymi przez większość pracodawców.

Z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu kursów dla osób dorosłych wiemy, jak ważne jest:

 • uświadamianie i umożliwianie dalszego, ciągłego dokształcania

 • skupianie się na praktycznej stronie edukacji

 • proponowanie różnorodnych form kształcenia dostosowanych do możliwości i potrzeb słuchaczy.

Dlatego w naszej ofercie kształcenia dla dorosłych znajdują się:

 • Kursy i szkolenia – dające nowe kwalifikacje zawodowe lub rozszerzające te już posiadane przez Słuchaczy

 • Szkolenia – dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli (także dla Rad Pedagogicznych) świadomych konieczności doskonalenia swoich umiejętności

 • Studia podyplomowe – organizowane w Radomiu razem ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.