Tło Hero

SZKOLENIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

Rzeczywistość oświatowa zmienia się bardzo szybko. Wciąż pojawiają się nowe wytyczne, zmiany w Rozporządzaniach, Ustawie, Karcie Nauczyciela. Wprowadzane są nowe regulacje prawne. Tym samym, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych stają przed koniecznością nie tylko nieustającego, uważnego śledzenia wszystkich najnowszych zapisów, ale także znalezienia tej najlepszej interpretacji, którą trzeba zastosować w praktyce.

W tych kluczowych momentach zmian chcielibyśmy, jako Centrum Doskonalenia Nauczycieli “Edukacja”, prowadzone przez Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” Sp. z o.o, proponować Państwu spotkania z osobami, które doskonale znają i z biegłością poruszają się w obszarze prawa oświatowego. To praktycy, którzy przekażą Państwu najważniejsze informacje z danego zakresu tematycznego, poruszą najistotniejsze zagadnienia, przedstawią niezbędne aspekty prawne, omówią przykłady z życia wzięte. Wiemy jak cenny jest Państwa czas, dlatego nie poświęcimy go na cytowanie przepisów, teoretyczne rozważania i podawanie encyklopedycznych definicji.

Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji szkoleń dla dyrektorów i kadry zarządzającej szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych.