Tło Hero

SZKOLENIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

Rzeczywistość oświatowa zmienia się bardzo szybko. Wciąż pojawiają się nowe wytyczne, zmiany w Rozporządzaniach, Ustawie, Karcie Nauczyciela. Wprowadzane są nowe regulacje prawne. Tym samym, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych stają przed koniecznością nie tylko nieustającego, uważnego śledzenia wszystkich najnowszych zapisów, ale także znalezienia tej najlepszej interpretacji, którą trzeba zastosować w praktyce.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja” posiada AKREDYTACJĘ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY na prowadzoną działalność i jest wpisane do rejestru akredytowanych publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie – link TUTAJ
Zgoda z dnia 18 sierpnia 2022 roku RED.5470.22.2022.UG
CDN „Edukacja” posiada również wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00051/2022

 

W tych kluczowych momentach zmian chcielibyśmy, jako Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja”, prowadzone przez Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” Sp. z o.o, proponować Państwu spotkania z osobami, które doskonale znają i z biegłością poruszają się w obszarze prawa oświatowego. To praktycy, którzy przekażą Państwu najważniejsze informacje z danego zakresu tematycznego, poruszą najistotniejsze zagadnienia, przedstawią niezbędne aspekty prawne, omówią przykłady z życia wzięte. Wiemy jak cenny jest Państwa czas, dlatego nie poświęcimy go na cytowanie przepisów, teoretyczne rozważania i podawanie encyklopedycznych definicji.

Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji szkoleń dla dyrektorów i kadry zarządzającej szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych.

Funkcja dyrektora szkoły, przedszkola lub innych placówek oświatowych jest bardzo odpowiedzialna. Wiąże się nie tylko z koniecznością posiadania bardzo wysokich kompetencji, jeśli chodzi o zarządzanie i znajomość prawa oświatowego, ale także koniecznością nieustannego rozwijania swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy. W tym celu świetnie sprawdzają się zróżnicowane tematycznie szkolenia dla dyrektorów szkół czy przedszkoli, organizowane przez naszą placówkę.

Szkolenia online

W obecnych czasach konieczne stało się prowadzenie szkoleń on-line. Pandemia sprawiła, że nie zawsze możliwe stało się przekazywanie wiedzy i uczenie nowych umiejętności w bezpośrednim kontakcie podczas spotkań stacjonarnych. Ostatnie miesiące to czas kiedy popularność zyskały szkolenia online. Po okresie przystosowywania się do nowych warunków prowadzenia szkoleń teraz dostrzegamy wiele korzyści, jakie ze sobą niosą szkolenia on-line. To między innymi:

  • Oszczędność czasu – nie trzeba już planować dojazdów
  • Większa efektywność wykorzystania czasu pracy – po prostu zamykasz drzwi i włączasz komputer
  • Odbywając się w czasie rzeczywistym dają możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji
  • Większość szkoleń jest nagrywana, co pozwala uczestnikom, w dowolnym i dogodnym dla siebie czasie, wrócić do szczególnie interesujących zagadnień omawianych podczas spotkania
  • Obniżenie kosztów, co daje szansę na skorzystanie z większej liczby interesujących i potrzebnych szkoleń
  • Łatwość w obsłudze – wymagają jedynie podstawowej znajomości obsługi komputera bądź telefonu typu smart – łączenie odbywa się przez dowolną przeglądarkę
  • Lokalizacja on-line – w szkoleniu można wziąć udział z każdego miejsca, w którym dostępne jest połączenie z internetem

Szeroka gama szkoleń dla dyrektorów placówek oświatowych, szkół i przedszkoli

Dokładamy starań, by oferować Państwu jak najbardziej różnorodne kursy i szkolenia. Tematy dobieramy w taki sposób, by wiązały się z aktualną sytuacją prawną i odpowiadały realnym potrzebom placówek oświaty. Z tego względu organizujemy szkolenia o tematyce ściśle związanej z organizacją i funkcjonowaniem szkoły w okresie trwającej pandemii. Podejmujemy także tematy związane z nadzorem pedagogicznym w praktyce dyrektora, ruchem kadrowym i nie tylko.

Każde szkolenie jest szczegółowo opisane

Dążymy do tego, by na naszej stronie znaleźli Państwo wyczerpujące informacje na temat interesujących szkoleń czy kursów, dlatego opisujemy je w sposób jak najbardziej szczegółowy.
Dzięki temu można dowiedzieć się, jakie tematy będą podejmowane w trakcie wybranego szkolenia, jakimi metodami będzie posługiwał się wykładowca, jakie są cele przeprowadzanego kursu czy szkolenia
oraz do kogo jest on adresowany.