Tło Hero

O nas

Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” Sp. z o.o.
Istniejemy od 1997 roku
.
Kształcimy już ponad 25 lat i robimy to zawodowo!

Naszą misją jest wspieranie rozwoju zawodowego przedstawicieli różnych środowisk zawodowych, w tym oświatowych, zgodnie z najwyższymi standardami.

 

W ramach CKD „EDUKACJA” prowadzone są:

 1. CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „EDUKACJA” (CDN)
  • Kursy i szkolenia prowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników oświaty, w tym pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)
  • Szkolenia on-line 

  • Szkolenia Rad Pedagogicznych
  • Szkolenia dla dyrektorów i kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych
  • Szkolenie dla nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 2. CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH „EDUKACJA” – niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego
  1. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej – szkolenie posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  2. Kurs dla opiekunów żłobku lub klubie dziecięcym
  3. Kurs na wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży
  4. KURSY I SZKOLENIA MEDYCZNE
  •  Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)
  • Dla ratowników medycznych
  • Dla Asystentek stomatologicznych i Higienistek stomatologicznych
  • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
  5. KURSY I SZKOLENIA INFORMATYCZNE
 3. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)
 4. INNE
 5. STUDIA PODYPLOMOWE – w oparciu o porozumienie ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku CKD „EDUKACJA” organizuje studia podyplomowe dla nauczycieli i nie tylko.

Różnorodność naszej oferty oraz jej systematyczne aktualizowanie są dodatkowym atutem dla wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy, poszerzaniem kwalifikacji zawodowych lub zdobywaniem nowych kompetencji. Zdobycie nowych kwalifikacji na poziomie średnim i wyższym to rzecz konieczna, warunkująca odnalezienie się na ciągle zmieniającym się i wymagającym rynku pracy.