Tło Hero

O nas

Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” Sp. z o.o.
Istniejemy od 1997 roku
.
Kształcimy już ponad 25 lat i robimy to zawodowo!

Naszą misją jest wspieranie rozwoju zawodowego przedstawicieli różnych środowisk zawodowych, w tym oświatowych, zgodnie z najwyższymi standardami.

 

Kursy, szkolenia, studia podyplomowe – różne formy i zakresy kształcenia dorosłych

W ramach CKD „EDUKACJA” prowadzone są:

 1. CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „EDUKACJA”(CDN)
  • Zajęcia prowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników oświaty, w tym pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)
  • Szkolenia, seminaria i warsztaty: 

  – on-line i stacjonarne
  – dla Rad Pedagogicznych,
  – dla wybranych grup nauczycieli i specjalistów
  – dla dyrektorów i kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych,
  – dla nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 2. CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH „EDUKACJA” – placówka kształcenia ustawicznego
  1. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej – posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  2. Kurs dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym
  3. Kurs na wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży
  4. KURSY MEDYCZNE
  • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)
  • Dla ratowników medycznych
  • Dla Asystentek stomatologicznych i Higienistek stomatologicznych
  • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
  5. KURSY INFORMATYCZNE
 3. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)
 4. INNE
 5. STUDIA PODYPLOMOWE – w oparciu o porozumienie ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku CKD „EDUKACJA” organizuje studia podyplomowe dla nauczycieli i nie tylko.

Różnorodność naszej oferty oraz jej systematyczne aktualizowanie są dodatkowym atutem dla wszystkich dorosłych zainteresowanych nieustannym pogłębianiem swojej wiedzy.
Programy prowadzonych szkoleń i kursów oraz studiów podyplomowych umożliwiają poszerzanie kwalifikacji zawodowych i nabywanie kompetencji, potwierdzanych zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Zdobycie nowych kwalifikacji na poziomie średnim i wyższym to rzecz konieczna, warunkująca odnalezienie się na ciągle zmieniającym się i wymagającym rynku pracy.