Tło Hero

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – szkolenie dla nauczycieli i wychowawców w zakresie udzielania pierwszej pomocy

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – szkolenie dla nauczycieli i
wychowawców w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Nasze szkolenia są adresowane dla wychowawców i nauczycieli, którzy pracują we wszystkich typach szkół. W toku zajęć zdobywają oni wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, obejmujące zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Jest to bardzo ważne, ponieważ zadaniem nauczyciela nie jest tylko przekazanie wiedzy, ale także zapewnienie bezpieczeństwa swoim podopiecznym. Nie zawsze można zapobiec wypadkom wśród uczniów. W takich sytuacjach nauczyciele muszą umieć odpowiednio zareagować i udzielić pomocy.

Podejmowane zagadnienia:

W toku kursu przedstawiona zostanie wiedza obejmująca podstawy anatomii oraz fizjologii człowieka. Dzięki temu uczestnicy szkolenia będą mogli zrozumieć, czemu pewne obrażenia są groźne i w jaki sposób sobie z nimi radzić. Przedstawiony zostanie sposób prawidłowego udzielania pomocy, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, swojego własnego bezpieczeństwa oraz osoby poszkodowanej. Wyjaśniony i przećwiczony będzie sposób przeprowadzania resuscytacji krążeniowo oddechowej. Omówione zostaną metody działania w przypadku różnego rodzaju urazów. Dzięki temu nauczyciele będą w stanie zachować „zimną krew”, gdy zdarzy się wypadek. Będą potrafili odpowiednio zadbać nie tylko o poszkodowanego, ale i otoczenie oraz postępować w taki sposób, by udzielić niezbędnej pomocy przed przyjazdem specjalistów.

Forma szkolenia:

Nasze kursy są opracowane w taki sposób, by jak najprzystępniej przekazać całą wiedzę oraz wykształcić niezbędne umiejętności oraz przedstawić niezbędną wiedzę teoretyczną. W trakcie zajęć wykorzystywane są nowoczesne pomoce naukowe, które mają za zadanie wpłynąć na jak najlepsze zrozumienie tematu oraz dokładne przećwiczenie niezbędnych działań. Szkolenie obejmuje wykłady, które przeplatają się z zajęciami praktycznymi. Dzięki temu nauczyciele będą mieli okazję zyskać wiedzę i przećwiczyć schematy reagowania w określonych sytuacjach. Nasza kadra to doświadczeni instruktorzy, którzy posiadają stosowne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie.

ADRESACI:

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych uczący w każdym typie szkoły.

CEL:
Przygotowanie nauczycieli i wychowawców do udzielania pierwszej pomocy medycznej uczniom/ wychowankom.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy medycznej przez nauczycieli/wychowawców.
2. Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego.
3. Zasady wzywania pomocy.
4. Postępowanie ratownicze w najczęstszych stanach zagrożenia życia i zdrowia:

  • zadławienia
  • zatrucia
  • rany i krwawienia
  • urazy kostno – stawowe
  • urazy głowy
  • drgawki i hipoglikemia

5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dorosłych i u dzieci

FORMA ZAJĘĆ:
Zajęcia prowadzone są metodą wykładową obejmującą podstawy teoretyczne oraz metodami praktycznymi w postaci pokazu i ćwiczeń umiejętności praktycznych.

CO DAJE SZKOLENIE:
Nauczyciele/wychowawcy zdobędą wiadomości i praktyczne umiejętności w zakresie postępowania z uczniem/wychowankiem będącym w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

WYDAWANE DOKUMENTY:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu 

Informacje organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
6 godzin, w tym przeważająca część zajęć poświęcona jest umiejętnościom praktycznym

TRYB ZAJĘĆ
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym lub innym – po uzgodnieniu z uczestnikami kursu.

MIEJSCE
Zajęcia odbywają w siedzibie CKD „EDUKACJA”, ul. Limanowskiego 26/30