Tło Hero

Wstępna rekrutacja – Uwaga na menu wyboru kursu/kierunku/szkolenia


    Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y, że administratorem moich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane moje dane osobowe jest: Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, zwana dalej „Spółką”, KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063 (w odniesieniu do danych kandydatów do szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Spółka). Adres korespondencyjny poczty tradycyjnej: ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom, adresy poczty elektronicznej: info@edukacja.radom.pl, ckd_rodo@edukacja.radom.pl,. pod którymi można kontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych.
    Podanie danych przez kandydatów do szkół i placówek prowadzonych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” Sp. z o.o. oraz ich słuchaczy jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji oraz procesu edukacyjnego, co wynika z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe i przepisów wykonawczych.
    Podstawa prawna:
    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) zwane dalej „RODO”.

    Szczegółowe klauzule informacyjne znajdują się w zakładkach poszczególnych szkół i placówek.