Tło Hero

Prosimy o wypełnienie formularza poniżej    Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926  t.j.  z późn. zm). oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym w powyższej ankiecie/kwestionariuszu przez Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA Sp. z o.o.  w celach związanych z rekrutacją oraz nauką w placówkach prowadzonych przez Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA Sp. z o.o. w Radomiu.
    Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem moich danych osobowych jest Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, dane podawane są dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane w celach zgodnych z treścią udzielonej powyżej zgody.