Tło Hero

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW – ON-LINE JUŻ W SIERPNIU!

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, dla przedsiębiorców i pracowników firm usługowych, zakładów pracy różnych branż i specjalności, którzy planują staże i praktyki zawodowe dla uczniów lub przyjęcie pracowników młodocianych na naukę zawodu w zakładzie pracy.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu organizowany przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” realizowany jest na podstawie program zatwierdzonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Czas trwania 48 godzin

  1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
  • w formie kształcenia na odległość, zajęcia prowadzone na platformie Microsoft Teams: 40 godz.
  • w środowisku pracy: 8 godz.
  • zajęcia odbywają się wybrane dni powszednie popołudniami (od godz. 16.00), z wyjątkiem zajęć praktycznych
  1. Termin: sierpień br.
  2. Cena: 550 zł/osoba
  3. Lokalizacja: zajęcia on-line

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: TUTAJ

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane ukończeniem kursu prosimy o wypełnienie PODANIA i przesłanie go na adres info@edukacja.radom.pl
POBIERZ FORMULARZ TUTAJ

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i udzielimy bardziej szczegółowych informacji. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950

WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Aby dołączyć do grupy realizującej zajęcia w ramach Kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wystarczą:

  • dostęp do wybranej przeglądarki, np. Google Chrome, Mozilla Firefox lub innej,
  • głośniki lub słuchawki z mikrofonem, by mieć możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zadawania pytań wykładowcy. Kamera w komputerze nie jest konieczna.

Zaproszenia na zajęcia wysyłamy w przeddzień spotkania. Wystarczy kliknąć w link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest rozpoczęcie zajęć.