Tło Hero

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW – ON-LINE JUŻ WKRÓTCE!

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, dla przedsiębiorców i pracowników firm usługowych, zakładów pracy różnych branż i specjalności, którzy planują staże i praktyki zawodowe dla uczniów lub przyjęcie pracowników młodocianych na naukę zawodu w zakładzie pracy.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu organizowany przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” realizowany jest na podstawie program zatwierdzonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Czas trwania 48 godzin

  1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
  • w formie kształcenia na odległość, zajęcia prowadzone na platformie Microsoft Teams: 40 godz.
  • w środowisku pracy: 8 godz.
  • zajęcia odbywają się wybrane dni powszednie popołudniami (od godz. 16.00), z wyjątkiem zajęć praktycznych
  1. Termin: szczegóły wkrótce
  2. Cena: 550 zł/osoba
  3. Lokalizacja: zajęcia on-line

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: TUTAJ

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane ukończeniem kursu prosimy o wypełnienie PODANIA i przesłanie go na adres info@edukacja.radom.pl
POBIERZ FORMULARZ TUTAJ

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i udzielimy bardziej szczegółowych informacji. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950

WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Aby dołączyć do grupy realizującej zajęcia w ramach Kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wystarczą:

  • dostęp do wybranej przeglądarki, np. Google Chrome, Mozilla Firefox lub innej,
  • głośniki lub słuchawki z mikrofonem, by mieć możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zadawania pytań wykładowcy. Kamera w komputerze nie jest konieczna.

Zaproszenia na zajęcia wysyłamy w przeddzień spotkania. Wystarczy kliknąć w link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest rozpoczęcie zajęć.