Tło Hero

Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych jest skierowana do osób, które posiadają wykształcenie wyższe. Od strony dydaktycznej zajęcia są organizowane przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, podczas gdy przeprowadzeniem naboru i organizacją zajęć zajmuje się CKD EDUKACJA. Dzięki studiom podyplomowym można pogłębić i zaktualizować posiadaną wiedzę. Jest to bardzo przydatne, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy wszystko szybko się rozwija, a rynek pracy jest bardzo dynamiczny.

Szeroki wybór kierunków

Korzystając z oferty dydaktycznej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku można zwiększyć swoją szansę na znalezienie pracy lub awans. W ofercie znajduje się szeroki wybór kierunków, które są dostosowane do współczesnego rynku pracy oraz potrzeb kandydatów i pozwalają na poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

Dla kogo studia podyplomowe?

Na studia podyplomowe decydują się osoby, które po ukończeniu swoich studiów kierunkowych i otrzymaniu dyplomu, pragną dalej pogłębiać wiedzę z danej dziedziny oraz uzupełniać wykształcenie. Sprawdzają się również w przypadku osób, które chcą doskonalić się zawodowo, zdobyć dodatkową specjalizację albo przekwalifikować się. Korzystając z kształcenia podyplomowego, nie trzeba przechodzić przez proces nauki na I oraz II stopniu studiów.

Specyfika studiów podyplomowych

Stanowią etap edukacji, który pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę oraz kwalifikacje związane z wąsko wybranym zakresem wiedzy np. nową specjalizacją. Podczas zajęć kładziony jest duży nacisk na ćwiczenie umiejętności, także tych praktycznych, związanych ściśle ze studiowanym kierunkiem. Pozwalają na integrację ze środowiskiem zawodowym danej branży oraz wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami zajęć. Od tradycyjnego toku studiów odróżnia je fakt, że okres kształcenie jest dużo krótszy. Zajęcia odbywają się tylko w wybrane weekendy (w CKD EDUKACJA w piątki po południu i soboty), a więc można łączyć je z wykonywaniem obecnej pracy.

Dlaczego warto?

Człowiek uczy się przez całe życie, dlatego nigdy nie jest za późno by pogłębić i zaktualizować swoją wiedzę w danej dziedzinie lub zdobyć zupełnie nowe wiadomości, szersze kwalifikacje i uprawnienia. Warto pamiętać, że w obecnych czasach przekwalifikowują się osoby w każdym wieku. Zwłaszcza, że pracodawcy zazwyczaj wysoko cenią sobie osoby otwarte na uzupełnienie lub aktualizowanie swojej wiedzy zawodowej oraz ciągły rozwój osobisty. Właśnie dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Trwają zapisy. Już teraz warto zarejestrować się on-line. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku. Nowe grupy zaczynają naukę w październiku i lutym/marcu.

Dlaczego Studia Podyplomowe organizowane przez Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA”, prowadzone przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku

 1. Studia podyplomowe organizujemy w ramach porozumienia ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku
 2. Zapewniamy bazę lokalową, która umożliwia odbywanie KONSULTACJI w Radomiu.
 3. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych, od szkoły policealnej, po kursy i szkolenia prowadzone przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli “Edukacja” i placówkę kształcenia ustawicznego.
 4. Nowe kierunki odpowiadające potrzebom rynku pracy.
 5. Kadra wykładowców – nauczyciele akademiccy, praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym.
 6. Atrakcyjne ceny z możliwością płatności w ratach. Warto sprawdzić oferty specjalne.
 7. Nowatorski system kształcenia – nie tylko nowoczesny i przyjazny dla studenta, ale jednocześnie skuteczny.
 8. Kierunki uruchamiane nawet przy małych grupach (od 10 osób).
 9. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i soboty. Dzięki temu zyskują Państwo wolną niedzielę.
 10. Bardzo szeroki wybór kierunków dla nauczycieli.
 11. Możliwość studiowania na dwóch kierunkach równolegle.

Studia podyplomowe stanowią propozycją szkoleniową dla zainteresowanych zwiększeniem swoich szans u potencjalnych pracodawców, bądź utrzymaniem zatrudnienia, szczególnie w perspektywie niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby oddziałów w szkołach.

W ofercie edukacyjnej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku znaczące miejsce zajmują studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning).

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Stwarzają możliwość nabycia, pogłębienia i aktualizacji kompetencji do skutecznej realizacji wybranych celów zawodowych. Zapewniają udział w zróżnicowanych formach zajęć dydaktycznych, takich jak wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne.

W programach wszystkich zakresów studiów podyplomowych zostały uwzględnione zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania studentów. Dzięki zindywidualizowanemu procesowi nauczania Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zapewnia każdemu słuchaczowi możliwość kształcenia w wybranym zakresie studiów podyplomowych poprzez dobranie odpowiednich i kompleksowych rozwiązań dydaktycznych.

Koszt całościowy studiów:

 • jeden kierunek: 2 600 zł (możliwość rozłożenia na raty)
 • drugi kierunek: 2 000 zł

Warto sprawdzić inne atrakcyjne ceny wybranych kierunków. Na studiach podyplomowych nie ma opłaty wpisowego.

W ramach studiów podyplomowych Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku oferuje Państwu bezpłatne kursy:

 • Awans zawodowy nauczyciela
 • Biblioterapia
 • Drama
 • Język migowy – poziom podstawowy
 • Profilaktyka uzależnień
 • Pierwsza pomoc
 • Kierownik wycieczek szkolnych
 • Technologia informacyjna
 • Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym

Kursy odbywają się w Radomiu.

Zaświadczenia z kursów wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) § 22 ust. 4.

Studia podyplomowe dla nauczycieli? Już nie musisz szukać. Wystarczy do nas zadzwonić, napisać lub zarejestrować się on-line.

Wybierz kierunek: