Tło Hero

Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych jest skierowana do osób, które posiadają wykształcenie wyższe. Od strony dydaktycznej, merytorycznej i formalnej studia podyplomowe organizowane są przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, podczas gdy przeprowadzeniem naboru i organizacją zajęć w formule stacjonarnej zajmuje się CKD EDUKACJA. Dzięki studiom podyplomowym można pogłębić i zaktualizować posiadaną wiedzę. Jest to bardzo przydatne, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy wszystko szybko się rozwija, a rynek pracy jest bardzo dynamiczny.

Szeroki wybór kierunków

Korzystając z oferty dydaktycznej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku można zwiększyć swoją szansę na znalezienie pracy lub awans. W ofercie znajduje się szeroki wybór kierunków, które są dostosowane do współczesnego rynku pracy oraz potrzeb kandydatów i pozwalają na poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

Dla kogo studia podyplomowe?

Studia podyplomowe dla nauczycieli? Już nie musisz szukać. Wystarczy do nas zadzwonić, napisać lub zarejestrować się on-line.
Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Stwarzają możliwość nabycia, pogłębienia i aktualizacji kompetencji do skutecznej realizacji wybranych celów zawodowych. Zapewniają udział w zróżnicowanych formach zajęć dydaktycznych, takich jak wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne.
Na studia podyplomowe decydują się osoby, które po ukończeniu swoich studiów kierunkowych i otrzymaniu dyplomu, pragną dalej pogłębiać wiedzę z danej dziedziny oraz uzupełniać wykształcenie. Sprawdzają się również w przypadku osób, które chcą doskonalić się zawodowo, zdobyć dodatkową specjalizację albo przekwalifikować się. Korzystając z kształcenia podyplomowego, nie trzeba przechodzić przez proces nauki na I oraz II stopniu studiów.

Specyfika studiów podyplomowych

Stanowią etap edukacji, który pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę oraz kwalifikacje związane z wąsko wybranym zakresem wiedzy np. nową specjalizacją. Podczas zajęć kładziony jest duży nacisk na ćwiczenie umiejętności, także tych praktycznych, związanych ściśle ze studiowanym kierunkiem. Pozwalają na integrację ze środowiskiem zawodowym danej branży oraz wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami zajęć. Od tradycyjnego toku studiów odróżnia je fakt, że okres kształcenie jest dużo krótszy. Zajęcia odbywają się tylko w wybrane weekendy (stacjonarnie – w siedzibie CKD EDUKACJA – w piątki po południu i soboty lub on-line), a więc można łączyć je z wykonywaniem obecnej pracy.

Dlaczego warto?

Człowiek uczy się przez całe życie, dlatego nigdy nie jest za późno by pogłębić i zaktualizować swoją wiedzę w danej dziedzinie lub zdobyć zupełnie nowe wiadomości, szersze kwalifikacje i uprawnienia. Warto pamiętać, że w obecnych czasach przekwalifikowują się osoby w każdym wieku. Zwłaszcza, że pracodawcy zazwyczaj wysoko cenią sobie osoby otwarte na uzupełnienie lub aktualizowanie swojej wiedzy zawodowej oraz ciągły rozwój osobisty. Właśnie dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku. Nowe grupy zaczynają naukę w październiku i lutym/marcu.
Trwają zapisy. Już teraz warto zarejestrować się on-line TUTAJ.
Sprawdź zasady rekrutacji TUTAJ.