Tło Hero

Rekrutacja

Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” na wszystkie kierunki studiów podyplomowych oraz na szkolenia i kursy prowadzi REKRUTACJĘ W SPOSÓB CIĄGŁY, co oznacza, że:

  1. Na studia podyplomowe prowadzimy rekrutację na semestry październikowe i lutowe. Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
  2. Szkolenia dla Rad Pedagogicznych organizujemy zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Kontrahentów – szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
  3. Szkolenia dla dyrektorów, kadry zarządzającej szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przeprowadzamy biorąc pod uwagę zmiany prawie oświatowym, nowe zadania stawiane przed dyrektorami, trudne tematy wymagające konsultacji z ekspertami w danej dziedzinie.
  4. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej – specjalizacja rusza w momencie zebrania się grupy – warto zarejestrować się on-line w chwili podjęcia decyzji o odbyciu szkolenia.
  5. Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym – szkolenie rusza w chwili zebrania się odpowiedniej liczby osób.
  6. Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy – dwa razy w roku – warto zapytać o najbliższy termin.
  7. Pozostałe szkolenia – terminy uzależnione są od liczby osób zainteresowanych ukończeniem danej formy kształcenia.