Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

ARKUSZ ORGANIZACYJNY SZKOŁY Szkolenie on-line z Lilianą Zientecką

26 stycznia 2021, Autor: CKD Edukacja

Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów jednostek oświatowych, a także dla samorządowców odpowiedzialnych za lokalny system oświaty. Prawidłowe i umiejętne zaplanowanie organizacji szkół i przedszkoli w największym stopniu determinuje zdolność sprawnego pozyskiwania subwencji oświatowej i planowania budżetu JST.

Zapraszamy Państwa na cykl szkoleń on-line, które będą stanowić repetytorium podstaw prawnych obowiązujących w organizacji systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022, a także okazją do zaproponowania rozwiązań usprawniających organizację lokalnych systemów oświaty.

ZAPRASZAMY na SPOTKANIA ON-LINE z Panią LILIANĄ ZIENTECKĄ

 1. Arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2021/2022 – racjonalnie i skutecznie. – 25.02.2021 PROGRAM
 2. Arkusz organizacyjny szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 – racjonalnie i skutecznie – 5.03.2021 PROGRAM
 3. Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 – racjonalnie i skutecznie – 11.03.2021 PROGRAM

Szkolenie on-line dla dyrektorów, wicedyrektorów i pracowników samorządowych odpowiedzialnych za zadania JST związane z organizacją lokalnego systemu oświaty.

 • Lokalizacja: spotkania on-line
 • Sposób dołączenia do grupy szkoleniowej:
  Dostęp do wybranej przeglądarki, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

  Głośniki lub słuchawki z mikrofonem, jeśli w formie głosowej chcieliby Państwo zadać pytanie podczas panelu „pytania i odpowiedzi”.
  Zaakceptowanie otrzymanego zaproszenia na spotkanie on-line. Zaproszenie wyślemy w przeddzień szkolenia, tj. w środę 25 marca br. Kamera w komputerze nie jest konieczna.

Podczas spotkania on-line:

 • zostanie zrealizowany program szkolenia
 • będzie możliwość śledzenia wyświetlanej prezentacji i wysłuchania wykładu Pani Liliany Zienteckiej
 • będzie można zadać pytania albo na czacie, albo w części „pytania i odpowiedzi”

Po spotkaniu on-line:

 • na adres e-mail wskazany przy rekrutacji otrzymają Państwo omawianą prezentację wraz z kompletem dodatkowych materiałów
 • otrzymają Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia, który wyślemy na adres mailowy razem z fakturą.
 • przekażemy Państwu link do nagrania spotkania

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 600 409 950

Temat: Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2021/2022 – racjonalnie i skutecznie
  Arkusz organizacyjny: PRZEDSZKOLA Arkusz organizacyjny: SZKOŁY PODSTAWOWEJ Arkusz organizacyjny: SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
Termin: 25 lutego 2021 roku (czwartek) 11 marca 2021 roku (czwartek) 5 marca 2021 roku (piątek)
POGRAM – LINK PROGRAM – PRZEDSZKOLA PROGRAM – SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
Czas: 10.00 – 13.00 Seminarium on-line i panel „pytania i odpowiedzi”
Koszt:   215 zł/osoba 215 zł/osoba 215 zł/osoba
Lokalizacja: Spotkanie on-line
Rekrutacja: Uzupełnienie formularza TUTAJ
i odesłanie na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Uzupełnienie formularza TUTAJ
i
odesłanie na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Uzupełnienie formularza TUTAJ
i
odesłanie na adres: konferencja@edukacja.radom.pl