Tło Hero

Kategoria: Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

Studia podyplomowe – Semestr letni – zjazd 2 kwietnia – zajęcia stacjonarne i on-line

31 marca 2022, Autor: CKD Edukacja

Semestr letni dla studentów studiów podyplomowych rozpoczął się w marcu! Termin kolejnych zajęć w trybie stacjonarnym i on-line to sobota – 2 kwietnia UWAGA! Jest to zjazd stacjonarny wyłącznie dla Grupy I – prosimy o wnikliwe sprawdzenie harmonogramu. Dokładny plan zajęć do pobrania: Grupa I tryb stacjonarny – TUTAJ Zjazd on-line dotyczy Grupy II Plan zajęć do […]

Aktualności i wydarzenia

RUCH KADROWY – Szkolenie dla dyrektorów i pracowników JST

26 marca 2022, Autor: Redaktor2

Naturalną konsekwencją opracowania przez dyrektora arkusza organizacji swojej szkoły na kolejny rok szkolny jest porządkowanie spraw kadrowych. W tym zakresie pragmatyka zawodowa nauczycieli nakłada na pracodawcę ściśle wyznaczone procedury działania określone w czasie. Zapraszamy na szkolenie, które stanowić będzie repetytorium możliwych decyzji kadrowych dyrektora i JST na podstawie aktualnych przepisów i najnowszego orzecznictwa. Dodatkowo prowadząca […]

Aktualności i wydarzenia

Arkusz organizacyjny szkoły Szkolenie on-line z Lilianą Zientecką

23 lutego 2022, Autor: CKD Edukacja

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówione zostaną aktualne przepisy prawa obowiązujące w organizacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadząca i zarazem autorka programu szkolenia on-line pani Liliana Zientecką pokaże, jak je stosować, by organizacja pracy była optymalna. Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów jednostek oświatowych, a […]

Aktualności i wydarzenia

Studia podyplomowe – UWAGA! zmiana organizacji zajęć w zjeździe 12 lutego

10 lutego 2022, Autor: CKD Edukacja

Szanowni Państwo! Termin kolejnych zajęć to sobota – 12 lutego UWAGA! Zmiana organizacji zajęć z trybu stacjonarnego na on-line! Dokładny plany zajęć znajdą Państwo do pobrania TUTAJ – UWAGA! Plan może być aktualizowany – prosimy o śledzenie zmian. Zalecamy kontakt telefoniczny z Instytutem Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Tel.: 24 366 41 85; […]

Aktualności i wydarzenia

Praca sekretariatu w lutym 2022

28 stycznia 2022, Autor: CKD Edukacja

Aktualności i wydarzenia

Przedszkola – rekrutacja 2022/2023 Szkolenie on-line dla dyrektorów i pracowników JST

13 stycznia 2022, Autor: CKD Edukacja

Podstawowym zadaniem gminy na początku roku szkolnego jest prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji do wszystkich form wychowania przedszkolnego. Na podstawie wyników rekrutacji podejmowane są decyzje organizacyjne wobec jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne. Zaniedbania na tym etapie generują skutki finansowe ponoszone na wychowanie przedszkolne. Zapraszamy na repetytorium o organizacji wychowania przedszkolnego w gminie, w tym w szczególności prawidłowe przeprowadzenie […]

Aktualności i wydarzenia

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – online – start luty 2022

3 stycznia 2022, Autor: CKD Edukacja

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, dla przedsiębiorców i pracowników firm usługowych, zakładów pracy różnych branż i specjalności, którzy planują staże i praktyki zawodowe dla uczniów lub przyjęcie pracowników młodocianych na naukę zawodu w zakładzie […]