Tło Hero

CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH Kim jesteśmy? Czym się zajmujemy?

Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” prowadzi zróżnicowaną działalność edukacyjną, której celem jest tworzenie wciąż nowych propozycji dla osób dorosłych, które chcą zdobywać nowe kwalifikacje, rozwijać swoje zainteresowania, szukać nowych dróg rozwoju zawodowego, podążać za zmieniającymi się potrzebami rynku pracy.

Bliska jest nam idea uczenia się przez całe życie, koncepcja Life Long Learning. W obliczu zmieniającego się życia i warunków pracy człowieka, niezbędne jest dostosowanie się do tych zmian poprzez odpowiednią edukację, wykształcenie i doskonalenie swoich umiejętności.

Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” chcąc jak najlepiej wpisać się w realizację idei kształcenia ustawicznego buduje swoją ofertę w sposób, który umożliwia naukę i zdobywanie nowych kompetencji osobom z różnym poziomem kwalifikacji i zróżnicowanych obszarów zawodowych. Prowadzimy różnorodne KURSY I SZKOLENIA, między innymi dla nauczycieli, całych Rad Pedagogicznych, dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, ale także KURSY PEDAGOGICZNE dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE z zakresu organizacji pomocy społecznej (niezbędne dla przyszłej kadry zarządzającej placówkami z tego sektora), jak również STUDIA PODYPLOMOWE (organizujemy je w ramach porozumienia ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku).

Dążymy do tego, by dzięki dobrej organizacji naszej placówki zapewnić Słuchaczom bezpieczne warunki kształcenia, dbając o jego wysoki poziom gwarantowany przez wykładowców z dużym doświadczeniem zawodowym, metodycznym oraz merytorycznym. Staramy się przekazywać zarówno praktyczną wiedzę będącą solidną podstawą do zdobywania nowych kompetencji zawodowych, ale także budować poczucie, że z myślą o przyszłości, warto inwestować we własny rozwój i doskonalić swoje możliwości.