Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

Kolejna edycja SZKOLENIA DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU

6 maja 2019, Autor: CKD Edukacja

Już w CZERWCU planujemy rozpocząć kolejną edycję SZKOLENIA DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM.

Wszystkich chętnych zapraszamy na do rejestracji online lub do siedziby CKD EDUKACJA, ul. Limanowskiego 26/30.

Warto wykorzystać wakacje na zdobycie nowych kwalifikacji. O szczegóły zapytaj w sekretariacie, zadzwoń: 600 409 950, (48) 363 01 02. Informacje o terminie pierwszych zajęć podamy niebawem.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nakłada na osoby zatrudnione w żłobkach lub klubach dziecięcych obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.

I. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która posiada, co najmniej wykształcenie średnie oraz:

1) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat 

lub

2) przed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie
* Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

II. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia
Liczba godzin: 280
Harmonogram zajęć zostanie ustalony z nowo powstałą grupą. Zakładamy znaczną intensywność spotkań tak, by wykorzystać czas wakacji na zajęcia także poza weekendami.
III. Koszt jednostkowy szkolenia
Koszt całościowy: 1 450 zł (przy grupie 10-12 osobowej)
Cena obejmuje organizację szkolenia, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, ciastka, zorganizowanie egzaminu końcowego, zaświadczenia.

IV. Szkolenie realizowana jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 11/2016 z dnia 1 marca 2016r.

Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” posiada decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatwierdzenia programów szkoleń:

  • Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.)
  • Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godz.)
  • Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.)
  • Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym (40 godz.)
  • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna (40 godz.).