Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW – ON-LINE SIERPIEŃ 2021

15 lipca 2021, Autor: CKD Edukacja
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, dla przedsiębiorców i pracowników firm usługowych,      zakładów pracy różnych branż i specjalności, którzy planują staże i praktyki zawodowe dla uczniów lub przyjęcie pracowników młodocianych na naukę zawodu w zakładzie pracy.
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu organizowany przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” realizowany jest na podstawie program zatwierdzonego    przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Czas trwania: 48 godzin
Organizacja zajęć:
– w formie kształcenia na odległość, zajęcia prowadzone na platformie Microsoft Teams: 40 godz.
– w środowisku pracy: 8 godz.
Zajęcia odbywają się w wybrane dni powszednie – popołudniami (od godz. 16.00), z wyjątkiem zajęć praktycznych
Termin: sierpień 2021 roku – najbliższy planowany termin rozpoczęcia kursu.
Kurs rozpoczynamy po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 550 zł/osoba
Lokalizacja: zajęcia on-line

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: TUTAJ

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane ukończeniem kursu prosimy o wypełnienie PODANIA i przesłanie go na adres info@edukacja.radom.pl

POBIERZ FORMULARZ: TUTAJ
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i udzielimy bardziej szczegółowych informacji. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950

WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Aby dołączyć do grupy realizującej zajęcia w ramach Kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wystarczą:
– dostęp do wybranej przeglądarki, np. Google Chrome, Mozilla Firefox lub innej,
– głośniki lub słuchawki z mikrofonem, by mieć możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zadawania pytań wykładowcy. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
Zaproszenia na zajęcia wysyłamy w przeddzień spotkania. Wystarczy kliknąć w link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest rozpoczęcie zajęć.