Nowy kierunek

O kierunku Zderzacz Hadronów

Wielki Zderzacz Hadronów (ang. Large Hadron Collider, LHC) – największy na świecie akcelerator cząstek (hadronów), znajdujący się w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w pobliżu Genewy. LHC jest położony na terenie Francji oraz Szwajcarii.

Wykładowcy

Wielki Zderzacz Hadronów jest największą maszyną świata. Jego zasadnicze elementy są umieszczone w tunelu w kształcie torusa o długości około 27 km, położonym na głębokości od 50 do 175 m pod ziemią[3]. Wyniki zderzeń rejestrowane są przez dwa duże detektory cząstek elementarnych: ATLAS i CMS, dwa mniejsze ALICE i LHCb oraz trzy małe: TOTEM, LHCf i MoEDAL.

Zalety

Najważniejsze zalety kierunku

 • Urządzenie od 2008 miało
 • zderzać dwie przeciwbieżne
 • wiązki protonów.
 • Energia zderzeń
 • miała wynosić 14 TeV.

Zalety

Najważniejsze zalety kierunku

 • Urządzenie od 2008 miało
 • zderzać dwie przeciwbieżne
 • wiązki protonów.
 • Energia zderzeń
 • miała wynosić 14 TeV.

Zalety

Najważniejsze zalety kierunku

 • Urządzenie od 2008 miało
 • zderzać dwie przeciwbieżne
 • wiązki protonów.
 • Energia zderzeń
 • miała wynosić 14 TeV.
5 września 2019

SZKOŁA POLICEALNA – KIERUNKI BEZPŁATNE – REKRUTACJA TRWA

Trzymamy się faktów, kiedy piszemy, że dla nas ...

 • 0komentarze
 • Autor: CKD Edukacja

Oferta kształcenia, którą proponuje Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” skierowana jest do osób dorosłych (po skończeniu 18 lat, wiek nie ma tu znaczenia):

 • świadomych zmian, jakie w sposób dynamiczny, zachodzą na współczesnym rynku pracy,
 • dostrzegających konieczność nieustannego uzupełniania kompetencji,
 • potrafiących zmierzyć się z całkowitą zmianą swojej profesji (przekwalifikowaniem)
 • wiedzących, że gotowość do dalszej nauki i otwartość na nowe wyzwania zawodowe są cechami wysoko cenionymi przez większość pracodawców.

Z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu edukacji osób dorosłych wiemy jak ważne jest:

 • uświadamianie i umożliwianie dalszego, ciągłego dokształcania
 • skupianie się na praktycznej stronie edukacji
 • proponowanie różnorodnych form kształcenia dostosowanych do możliwości i potrzeb słuchaczy.

Dlatego w naszej ofercie kształcenia znajdują się:

 • SZKOŁY POLICEALNE o uprawnieniach szkół publicznych (także dla tych, którzy nie mają zdanej matury)
 • KURSY i SZKOLENIA – dające nowe kwalifikacje lub rozszerzające te, już posiadane przez Słuchaczy
 • SZKOLENIA dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli (także dla Rad Pedagogicznych) świadomych konieczności doskonalenia swoich umiejętności
 • STUDIA PODYPLOMOWE organizowane razem ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku