Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

Organizacja i funkcjonowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

24 marca 2019, Autor: CKD Edukacja

Rzeczywistość oświatowa zmienia się bardzo szybko. Wciąż pojawiają się nowe wytyczne, zmiany w Rozporządzeniach, Ustawie, Karcie Nauczyciela. Wprowadzane są nowe regulacje prawne. Tym samym, jako dyrektorzy, stajemy przed koniecznością nie tylko nieustającego, bacznego śledzenia wszystkich najnowszych zapisów, ale także znalezienia tej najlepszej interpretacji, którą trzeba zastosować w praktyce.

Spotkanie szkoleniowe dotyczyło zmian w systemie kształcenia zawodowego, które wprowadza Ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2018r. poz. 2245)

Adresaci szkolenia:

  1. dyrektorzy, wicedyrektorzy i kierownicy szkolenia praktycznego szkół oraz placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
  2. przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki kształcenia zawodowego,
  3. osoby zainteresowane tematem zmian w prawie oświatowym dotyczących szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Korzyści ze szkolenia

Nabycie praktycznych umiejętności zastosowania nowego prawa w praktyce – wdrażanie obowiązującego prawa z zakresu szkolnictwa branżowego i technicznego związanego m.in. z: uruchomieniem nowego zawodu w szkole, obowiązkową współpracą szkoły z pracodawcą, realizacją w przedsiębiorstwach obowiązkowych szkoleń dla nauczycieli.

Cele szkolenia

  1. Zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi wprowadzającymi zmiany do szkolnictwa zawodowego.
  2. Zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji zawodowej.
  3. Przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe do wdrożenia (od 1 września 2019 r.) zmian w organizacji i funkcjonowaniu szkół zawodowych różnego typu.

Szkolenie poprowadziła:

Ewa Konikowska-Kruk – ekspert do spraw kształcenia zawodowego, wieloletni pracownik centralnej administracji rządowej min. pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, przez blisko 7 lat Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, wcześniej jego wicedyrektor, praktyk tworzący prawo oświatowe, wykładowca prawa oświatowego na uczelniach oraz prowadząca szkolenia dla pracowników JST dyrektorów szkół i nauczycieli.