Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

Ruch kadrowy i zasady prowadzenia akt osobowych.

26 marca 2019, Autor: CKD Edukacja

Nowy rok stawia przed dyrektorami wszystkich szkół (publicznych i niepublicznych) kolejne wyzwania związane z wdrożeniem nowych regulacji prawnych i dalszych zmian wynikających z wprowadzanej reformy oświaty. Naszym celem jest przekazanie Państwu informacji o nowych lub znowelizowanych aktach prawnych związanych z ruchem kadrowym w szkole i placówce oświatowej oraz rewolucyjnych zmianach, jakie nastąpiły w prowadzeniu i przechowywaniu akt osobowych.

Wiemy jak cenny jest Państwa czas, dlatego na jednym spotkaniu, zaplanowaliśmy dwa bloki tematyczne:

Dokumentacja pracownicza według znowelizowanych przepisów.

Od stycznia 2019 roku obowiązują zmiany dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników. Podstawą nowych przepisów jest znowelizowana ustawa Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Poznanie szczegółów nowych regulacji prawnych ułatwi Państwu wdrożenie w szkole nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej i umożliwi prowadzenie jej zgodnie z obowiązującym prawem.

Ruch kadrowy w roku szkolnym 2019/2020. Planowanie decyzji kadrowych w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

Jedną z najważniejszych kwestii jest zaplanowanie organizacji kolejnego roku szkolnego, a to ściśle wiąże się z ruchem kadrowym, przemyślanym i opartym na aktualnych podstawach prawnych. W szczególnej sytuacji są dyrektorzy szkół powstałych z przekształcenia lub włączanie samodzielnych gimnazjów do innych placówek. Warto już teraz zaplanować RUCH KADROWY i merytorycznie przygotować się do podejmowania trudnych decyzji. Wiedza na temat aktualnych przepisów, które regulują ruchy kadrowe i ich właściwe interpretowanie pozwoli Państwu uniknąć błędów przy koniecznych zwolnieniach lub zmianach warunków pracy i płacy.