Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

STRAJK W SZKOLE – Rola, zadania i obowiązki dyrektora szkoły.

30 marca 2019, Autor: CKD Edukacja

Strajk w szkołach wydaje się bardzo prawdopodobny. By do strajku doszło, w poprzedzającym go referendum strajkowym musi wziąć udział przynajmniej połowa nauczycieli, a większość powinna zagłosować za strajkiem. Referenda mają się zakończyć do 25 marca. Według szacunków ZNP, strajk nauczycieli może objąć nawet ponad 80 proc. szkół. Jakie, w tej trudnej sytuacji, są zadania i obowiązki dyrektorów szkół i przedszkoli? Jakich procedur powinni przestrzegać dyrektorzy?

Program spotkania:

 1. Podstawa prawna.
 2. Obowiązki dyrektora w związku ze strajkiem.
 • Udział w strajku a uprawnienia pracownicze.
 • Działania dyrektora przed, w trakcie i po zakończeniu strajku.
 1. Organizacja pracy ucznia i nauczyciela, który nie bierze udział w strajku.
 • Zasady przydzielania i rozliczania zastępstw doraźnych.
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć – procedura.
 • Obowiązek zorganizowania opieki dzieciom, których rodzice przyślą do szkoły.
 • Informowanie rodziców o strajku.
 1. Zagrożenie nie zrealizowania podstawy programowej.
 2. Przedłużenie roku szkolnego.
 3. Skutki strajku.
 4. Procedura zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązków.
 5. Pozew o odszkodowanie za utracone korzyści.
 6. Potrącenie wynagrodzenia nauczycielom biorącym udział w strajku.