Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

23 sierpnia 2021 roku – Szkolenie on-line z Lilianą Zientecką

16 lipca 2021, Autor: CKD Edukacja

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem wytycznych nadzoru pedagogicznego i zmian w przepisach prawa oświatowego

SZKOLENIE ON-LINE 23 sierpnia 2021 rok

ZAPRASZAMY dyrektorów, wicedyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek.
Szkolenie poprowadzi Pani Liliana Zientecka.
Rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się w warunkach ciągle trwającej epidemii, a także licznych zmian w organizacji systemu oświaty. To oznacza, że dyrektor zobowiązany jest zorganizować pracę szkoły z uwzględnieniem aktualnych warunków epidemicznych a ponadto:

  • zorganizować wsparcie uczniów w pokonaniu skutków długotrwałego nauczania zdalnego;
  • wdrożyć nowe przepisy do organizacji pracy szkoły;
  • opracować plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem aktualnych kierunków polityki oświatowej państwa oraz wniosków i wyników nadzoru pedagogicznego pełnionego w roku szkolnym 2020/2021.

Zapraszamy Państwa do udziału w 3 godzinnym intensywnym szkoleniu, którego program przewiduje przekazanie aktualnej wiedzy prawnej z zakresu organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 oraz wytyczne do jej zastosowania w praktyce.
Szczegółowe informacje i PROGRAM SZKOLENIA ON-LINE – TUTAJ
Formularz rejestracyjny do pobrania – TUTAJ