Tło Hero

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 – 23 sierpnia 2021r.

SZKOLENIE ON-LINE
TEMAT: Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem wytycznych nadzoru pedagogicznego i zmian w przepisach prawa oświatowego
TERMIN: 23 sierpnia 2021 roku

ADRESACI SZKOLENIA:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek.

CELE SZKOLENIA:
1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu zmian w przepisach o organizacji szkoły w roku szkolnym 2021/2022.
2. Nabycie umiejętności wdrożenia nowych przepisów epidemicznych, organizacyjnych i wytycznych nadzoru pedagogicznego do organizacji pracy szkoły.
3. Nabycie praktycznych umiejętności wprowadzenia do planu nadzoru pedagogicznego dyrektora zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
1. Prawidłowe przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
2. Sprawne i skuteczne wypracowanie planu nadzoru pedagogicznego szkoły na rok 2021/2022.

METODA I FORMA PRACY:
1. Asymilacja wiedzy z zakresu organizacji pracy szkoły.
2.
Seminarium z elementami ćwiczeń praktycznych w tworzeniu dokumentacji nadzoru pedagogicznego

PLAN SZKOLENIA ON-LINE w dniu 23 sierpnia 2021r
1. Omówienie wytycznych epidemicznych do organizacji pracy szkoły we wrześniu 2021 – wzory praktycznego zastosowania wytycznych.
2. Programy wsparcia uczniów po pandemii – zadania dyrektora obowiązkowe i fakultatywne.
3.Omówienie zmian w przepisach prawa o organizacji pracy szkoły obowiązujących od września 2021 r – wytyczne do ich prawidłowego wdrożenia.
4. Omówienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, a także planów nadzoru pedagogicznego kuratorów oświaty dla poszczególnych jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli, placówek).
5. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022 (wzór) z uwzględnieniem:
wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w jednostce oświatowej w poprzednim roku szkolnym;
podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa opublikowanej przez Ministra Edukacji Narodowej 8 lipca br.
6
Tryb przyjęcia dokumentów o organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 – wzory uchwał i zarządzeń dyrektora.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
TERMIN:  23 sierpnia 2021 roku (poniedziałek)
KOSZT *: 235 zł/osoba
210 zł/kolejna osoba zgłoszona z tej samej placówki
*Cena obejmuje organizację szkolenia, uczestnictwo w spotkaniu on-line z możliwością zadawania pytań w formie głosowej i na czasie, autorskie materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.
CZAS: 13.00 – 16.15 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
LOKALIZACJA: spotkanie on-line
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE i PROGRAM SZKOLENIA ON-LINETUTAJ

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania                                                                   
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu +48 600409950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres konferencja@edukacja.radom.pl

Szczegóły techniczne dołączenia do grupy szkoleniowej znajdą Państwo TUTAJ