Tło Hero

Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

„SZKOŁA W TRYBIE ON-LINE”

5 listopada 2020, Autor: CKD Edukacja

Szanowni Państwo, Drodzy Słuchacze Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej do dnia 29 listopada 2020 roku zostaje przedłużone zawieszenie zajęć edukacyjnych. Oznacza to, że słuchacze szkół ponadpodstawowych (w tym policealnych) do dnia 29 listopada br. będą uczyć się w trybie zdalnym. Już od najbliższego piątku, 6 listopada 2020r., zapraszamy Słuchaczy Niepublicznej Szkoły Policealnej „Edukacja” w […]

Aktualności i wydarzenia

„Dzień Edukacji Narodowej 2020”

10 października 2020, Autor: CKD Edukacja

Aktualności i wydarzenia

Technik sterylizacji medycznej – ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

9 września 2020, Autor: CKD Edukacja

Właśnie rozpoczynają się zajęcia na kierunku TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, którego absolwenci poszukiwani są na obecnym rynku pracy. Nowy zawód, odpowiednie kwalifikacje można uzyskać w ciągu dwóch semestrów. Wystarczy 10 miesięcy! Praca technika sterylizacji medycznej polega na zapewnieniu odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. A to oznacza, że zatrudnienie można znaleźć instytucjach, w […]

Aktualności i wydarzenia

300 zł – wyprawka dla słuchaczy szkoły policealnej

26 sierpnia 2020, Autor: CKD Edukacja

WARTO JUŻ TERAZ ZŁOZYĆ WNIOSEK o 300 zł z programu „Dobry start” Słuchacze szkół policealnych również zostali objęci tym programem. O świadczenie mogą ubiegać się Słuchacze, którzy nie ukończyli 20. roku życia i od września rozpoczynają naukę w szkole policealnej. Sprawdź, czy jesteś w grupie osób, które mogą otrzymać wyprawkę 300 plus. Więcej szczegółów i […]

Aktualności i wydarzenia

Cykl szkoleń on-line z Lilianą Zientecką – DLA DYREKTORÓW I PRZEDSTAWICIELI JST

5 sierpnia 2020, Autor: CKD Edukacja

Zapraszamy na nowy cykl szkoleń prowadzonych przez panią Lilianę Zientecką. W najbliższych tygodniach, zgodnie z kolejnością nachodzących wydarzeń i zadań, jakie stoją zarówno przed dyrektorami szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, jak i ich organami prowadzącymi oraz przedstawicielami JST miło nam będzie spotkać się z Państwem na szkoleniach, które ze względów bezpieczeństwa, zorganizujemy jako spotkania on-line. TEMATY […]

Aktualności i wydarzenia

Opiekun medyczny – rekrutacja wrzesień 2020

22 czerwca 2020, Autor: CKD Edukacja

Opiekun medyczny to profesjonalista, który: Opiekun medyczny to profesjonalista, który: Opiekun medyczny to profesjonalista, który: - pomaga osobie chorej i niesamodzielnej, zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe, - rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze swoich podopiecznych, - asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, - wspiera osobę chorą i niesamodzielną, - podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i [...]

Aktualności i wydarzenia

Nabór wrzesień 2020 trwa!

17 czerwca 2020, Autor: CKD Edukacja

Aktualności i wydarzenia

Komunikat dla studentów studiów podyplomowych

27 marca 2020, Autor: CKD Edukacja

Szanowni Państwo, Słuchacze studiów podyplomowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki przedłużony został okres zawieszenia kształcenia. W okresie zawieszenia kształcenia zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik […]