Tło Hero

Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

Praca sekretariatu w lutym 2022

28 stycznia 2022, Autor: CKD Edukacja

Aktualności i wydarzenia

Przedszkola – rekrutacja 2022/2023 Szkolenie on-line dla dyrektorów i pracowników JST

13 stycznia 2022, Autor: CKD Edukacja

Podstawowym zadaniem gminy na początku roku szkolnego jest prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji do wszystkich form wychowania przedszkolnego. Na podstawie wyników rekrutacji podejmowane są decyzje organizacyjne wobec jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne. Zaniedbania na tym etapie generują skutki finansowe ponoszone na wychowanie przedszkolne. Zapraszamy na repetytorium o organizacji wychowania przedszkolnego w gminie, w tym w szczególności prawidłowe przeprowadzenie […]

Aktualności i wydarzenia

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – online – start luty 2022

3 stycznia 2022, Autor: CKD Edukacja

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, dla przedsiębiorców i pracowników firm usługowych, zakładów pracy różnych branż i specjalności, którzy planują staże i praktyki zawodowe dla uczniów lub przyjęcie pracowników młodocianych na naukę zawodu w zakładzie […]

Aktualności i wydarzenia

Nadzór pedagogiczny w praktyce – 2 grudnia 2021 rok – UWAGA! szkolenie on-line

28 października 2021, Autor: CKD Edukacja

Zapraszamy Państwa na szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. NADZÓR PEDAGOGICZNY W PRAKTYCE DYREKTORA. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną i niepokojące dane o liczbie zakażeń koronawirusem, a przede wszystkim dbając o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne spieszymy z informacją, że szkolenie z Panią Izabelą Leśniewską zorganizujemy w wersji spotkania on-line. Data pozostaje […]

Aktualności i wydarzenia

Specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej – pierwsze zajęcia!

19 października 2021, Autor: CKD Edukacja

Z przyjemnością ogłaszamy, że XI edycja Szkolenia specjalizacyjnego w zakresie organizacji pomocy społecznej rozpoczyna się już w listopadzie. Zapraszamy wszystkich Państwa 13 listopada (w sobotę) o godz. 9.00 do naszej siedziby, w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30 (budynek Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki) na pierwsze zajęcia. Nawet w przypadku wątpliwości, warto przyjść i porozmawiać z opiekunem merytorycznym szkolenia. Wszystkich, którzy jeszcze nie podjęli […]

Aktualności i wydarzenia

Organizacja WWR – 9 listopada 2021 rok – Szkolenie on-line z Lilianą Zientecką

29 września 2021, Autor: CKD Edukacja

   ORGANIZACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU – PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI KURATORIUM OŚWIATY    SZKOLENIE ON-LINE Z LILIANĄ ZIENTECKĄ    9 listopada 2021 rok Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 jest podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. W tym zakresie w zadaniach […]