Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

OPIEKUN MEDYCZNY – zmiany od września 2021 roku REKRUTACJA TRWA!

15 lipca 2021, Autor: CKD Edukacja
OPIEKUN MEDYCZNY – kierunek BEZPŁATNY.
Trwa nabór na semestr I, który ruszy już we wrześniu 2021 roku!
ZAPRASZAMY do Niepublicznej Szkoły Policealnej „Edukacja” w Radomiu (z uprawnieniami szkoły publicznej)

 

WARTO PRZECZYTAĆ:


WAŻNE ZMIANY w systemie nauczania na kierunku OPIEKUN MEDYCZNY wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 roku.

– Zmieniona nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Opiekun medyczny:
MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

– Nauka trwa 3 semestry
– kształcenie zawodzie Opiekun medyczny może być prowadzone wyłącznie na poziomie szkoły policealnej
– nauka odbywa się w systemie dziennym lub stacjonarnym

NAJNOWSZE:


18 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw RP – poz. 1087 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, w którym m.in. określono zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny.
W podpisanym przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzeniu wśród nowych umiejętności jakich będą się uczyć opiekunowie medyczni znalazło się m.in.:
– pobieranie krwi i materiałów do badań laboratoryjnych,
– prowadzenie ćwiczeń fizjoterapeutycznych metodą Hoppe (polska metoda rehabilitacji osiowej)
– podawanie dwóch rodzajów leków drogą iniekcji podskórnej.

OPIEKUN MEDYCZNY – wyższe zarobki już od lipca 2021 roku.  Więcej szczegółów