Tło Hero

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej, zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe i bio-psycho-społeczne, a także rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze. Pomaga i asystuje personelowi medycznemu oraz współpracuje z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Absolwent kierunku Opiekun medyczny uzyskuje przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, w podtrzymywaniu aktywności społecznej, wykonywania zabiegów higienicznych (potrzeby bio-psycho–społeczne);
 • współdziałania z pielęgniarką (także innym personelem medycznym) podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Absolwent kierunku Opiekun medyczny może podejmować pracę w:

 • szpitalach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • domach pomocy społecznej

Cykl kształcenia:

1 rok (2 semestry)

Ważne:

 • Opiekun medyczny – kierunek BEZPŁATNY. Brak ukrytych kosztów.
 • Opiekun medyczny – zawód, którego przyszłość nie jest zagrożona. Jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów.
 • Kadra – zajęcia prowadzone przez praktyków, wykładowcy z uprawnieniami egzaminatorów.
 • Dyplomy uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bez konieczności nostryfikowania dyplomu.
 • Europejskiej. Certyfikat zawodowy wydawany jest również w języku angielskim.
 • Plan zajęć dostosowany do potrzeb słuchaczy.
 • Usługa Office 365 – dla naszych słuchaczy bezpłatny dostęp do poczty e-mail, dokumentów, kontaktów i kalendarza oraz do oprogramowania Word, OneNote, PowerPoint i Excel.

Warto przeczytać:

 1. Opiekun medyczny – został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce od lipca 2007 roku;
 2. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego;
 3. Ministrem właściwym dla zawodu opiekun medyczny jest Minister Zdrowia;
 4. Zawód opiekuna medycznego był odpowiedzią na zmniejszającą się liczbę pielęgniarek oraz starzejące się społeczeństwo, które wymaga coraz większej opieki;
 5. Rynek usług dla osób starszych wciąż będzie się rozwijał i tym samym będzie rosło zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kadry specjalistów.