Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

Studia podyplomowe – Pierwszy zjazd – on-line

20 października 2020, Autor: CKD Edukacja

Zapraszamy Państwa na pierwsze zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021, które zorganizowane będą w formie webinarów.

To już w najbliższy piątek 23 października i sobotę 24 października. Szczegółowa Instrukcja obsługi webinariów na platformie WLODEK znajduje się na stronie głównej: www.wlodek.edu.pl 

Szczegółowy rozkład zajęć on-line w dniu 23.10.2020 r. wraz z numerem wirtualnego pokoju jest opublikowany w Wirtualnym Dziekanacie: https://dziekanat.wlodkowic.pl  (zakładka Studia Podyplomowe -> Proces dydaktyczny -> Rozkłady zajęć -> Semestr zimowy -> RADOM).

Pliki z harmonogramami zjazdów do pobrania:
Studia podyplomowe – zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

REKRUTACJA TRWA! Jeszcze można dołączyć do grupy na wybranym kierunku studiów podyplomowych i w stosunkowo krótkim czasie uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Zapraszamy do rekrutacji on-line i wysłania skanów dokumentów na adres info@edukacja.radom.pl lub jeśli nie maja Państwo takich możliwości technicznych, do złożenia dokumentów bezpośrednio w naszej siedzibie w Radomiu, ul. B.Limanowskiego 26/30.

WAŻNE!
Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną prosimy o bieżące monitorowanie komunikatów dotyczących kolejnych terminów i formy realizacji zajęć.