Tło Hero

Rekrutacja – Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

1. KLAUZULA INFORMACYJNA:
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
RODO do pobrania

2. WYMAGANIA:
Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie
Przy zapisie nie pobieramy wpisowego.
Wymagania formalne:
Krok 1:
Wykonanie e-rekrutacji przez formularz na stronie internetowej TUTAJ lub www.wlodkowic.pl
Krok 2:
Złożenie następujących dokumentów w naszym sekretariacie:
– podanie o przyjęcie na studia – Po dokonaniu e-rekrutacji należy pobrać ankietę (w załącznikach), wydrukować ją i własnoręcznie podpisać.
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich).
UWAGA! Jeśli zamierzają Państwo studiować na dwóch kierunkach – e-rekrutację oraz komplet dokumentów należy również złożyć dwukrotnie.
O spełnieniu wymogów formalnych związanych z zapisem oraz przebiegu rekrutacji są Państwo informowani e-mailem, dlatego prosimy o wnikliwe sprawdzanie skrzynki pocztowej (folder SPAM).
Dokumenty powyższe mogą Państwo złożyć osobiście, pocztą (adres naszej siedziby: Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA”, 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 26/30 – Budynek Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki)
lub wysłać skany na adres: rekrutacja@edukacja.radom.pl lub info@edukacja.radom.pl
Po wysłaniu dokumentów via e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie ich otrzymania i przekazania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Krok 3:
Na adres e-mail podany w E-Rekrutacji otrzymają Państwo dalsze informacje organizacyjne od Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, w tym informację o nadaniu statusu studenta wraz z numerem rejestru*, za pomocą którego otrzymują Państwo dostęp do Wirtualnego Dziekanatu Uczelni.
*Procedura rekrutacyjna trwa zwykle kilka dni.

3. HARMONOGRAMY ZJAZDÓW:
Harmonogram od marca 2024 (semestr letni – rok akademicki 2023/2024- 2024/2025) do pobrania:
Studia podyplomowe – Informatyka
(wszystkie miasta)
Studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe – Logopedia
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Harmonogramy dla Radomia:
Harmonogram od października 2023
(semestr I i II i III – rok akademicki 2023/2024- 2024/2025) do pobrania:
Uwaga! I semestr od października 2023, II semestr rozpoczyna się od marca 2024, III semestr (dla trzysemestralnych zakresów studiów podyplomowych) – listopad 2024 

Studia podyplomowe – Informatyka
Studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Harmonogram od marca 2023 (semestr II i III – rok akademicki 2022/2023 i 2023/2024) do pobrania:
Uwaga! I semestr luty/marzec 2023, II semestr – październik 2023, III semestr – maj 2024)
Studia podyplomowe – Informatyka 

Studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą 
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Harmonogram dla Płocka:
Harmonogram od października 2023
(semestr I i II i III – rok akademicki 2023/2024- 2024/2025) do pobrania:
Studia podyplomowe – TUTAJ

Sprawdź stronę z harmonogramami zjazdów TUTAJ

Uwaga! Prosimy o bieżące monitorowanie komunikatów dotyczących inauguracji roku akademickiego oraz terminów i formy realizacji zajęć – TUTAJ

Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych realizowanych przez Państwa w Radomiu dostępne są również na stronie internetowej SWPW w Płocku TUTAJ.
W sprawach merytorycznych bądź formalnych dotyczących realizacji studiów zachęcamy do kontaktu z SWPW w Płocku – link do strony z kontaktami TUTAJ

4. INFORMATOR
dla słuchaczy przyjętych od 1 października 2023r do pobrania TUTAJ

5. INNE:

 • całkowity koszt studiów wynosi 3 000 zł, dla absolwentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – 2600 zł.
  Sprawdź inne zniżki – oferty specjalne (kontakt telefoniczny z nami)
  Na studiach podyplomowych nie ma opłaty wpisowego.
  Terminy płatności rat dostępne są w Informatorze oraz w Wirtualnym Dziekanacie.
 • zajęcia obejmują zjazdy w piątki i soboty (plan dla Radomia) lub soboty i niedziele (plan dla Płocka)
  Terminy pierwszych zajęć dla semestru letniego – 1-2-3 marca 2024 roku – Prosimy o wnikliwe sprawdzenie dat w harmonogramach
  Zajęcia dydaktyczne on-line*
  odbywają się w godzinach:
  piątek
  –  od godz. 15.30
  sobota
  –  od godz. 8.30
  *Zajęcia on-line odbywają się przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. Szczegóły organizacyjne przekazuje SWPW w Płocku.
  Zajęcia dydaktyczne
  stacjonarne*
  odbywają się w godzinach:
  piątek
  –  od godz. 15.30
  sobota
  –  od godz. 9.15
  *Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, przy ul. Bolesława Limanowskiego 26/30 (budynek Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki).

  Klikając w przycisk poniżej można wykonać wstępne zgłoszenie on-line (uwaga na menu wyboru kierunku)