Tło Hero

Rekrutacja – Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

1. KLAUZULA INFORMACYJNA:
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
RODO do pobrania

2. WYMAGANIA:
Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie
Przy zapisie nie pobieramy wpisowego.
Wymagania formalne:
Krok 1:
Wykonanie e-rekrutacji przez formularz na stronie internetowej TUTAJ lub www.wlodkowic.pl
Krok 2:
Złożenie następujących dokumentów w naszym sekretariacie:
– podanie o przyjęcie na studia na formularzu uczelni – druk dostępny w sekretariacie lub do pobrania
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich)
UWAGA! Jeśli zamierzają Państwo studiować na dwóch kierunkach – e-rekrutację oraz komplet dokumentów należy również złożyć dwukrotnie.
O spełnieniu wymogów formalnych związanych z zapisem oraz przebiegu rekrutacji są Państwo informowani e-mailem, dlatego prosimy o wnikliwe sprawdzanie skrzynki pocztowej.

3. HARMONOGRAMY ZJAZDÓW:
Harmonogram od października 2021 (semestr I i II – rok akademicki 2021/2022 – 2022/2023) do pobrania:
Uwaga! II semestr rozpoczyna się od marca 2022

Studia podyplomowe – zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Harmonogram od marca 2021 (semestr II – roku akademicki 2020/2021-2021/22) do pobrania:
Studia podyplomowe – zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki 

Harmonogram od października 2020 (semestr III – roku akademicki 2019/2020-2020/21) do pobrania:
Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Uwaga! Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną prosimy o bieżące monitorowanie komunikatów dotyczących inauguracji roku akademickiego oraz terminów i formy realizacji zajęć – TUTAJ

Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych realizowanych przez Państwa w Radomiu dostępne są również na stronie internetowej SWPW w Płocku TUTAJ.
W sprawach merytorycznych bądź formalnych dotyczących realizacji studiów zachęcamy do kontaktu z SWPW w Płocku.

4. INNE:

 • całkowity koszt studiów wynosi 2 600 zł, dla absolwentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – 2000. Sprawdź inne zniżki – oferty specjalne. Na studiach podyplomowych nie ma opłaty wpisowego.
 • zajęcia obejmują zjazdy w piątki i  wsoboty
  Termin pierwszych zajęć w trybie on-line to piątek – 8 października 2021 roku
  Zajęcia dydaktyczne on-line* odbywają się w godzinach:
  piątek –  od godz. 15.30
  sobota –  od godz. 8.30
  *W roku akademickim 2021/2022 zajęcia on-line odbywać się będą przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. Szczegóły organizacyjne przekazuje SWPW w Płocku.
  Zajęcia dydaktyczne stacjonarne* odbywają się w godzinach:
  piątek –  od godz. 15.30
  sobota –  od godz. 9.15

  *Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, przy ul. Bolesława Limanowskiego 26/30 (budynek Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki).